آمار بازديد
تعداد بازدید از سایت 327044 تعداد بازدید از صفحه 13849 تعداد بازدید امروز صفحه 35

بخشنامه ها و دستور العمل هاي سازمان
1396/6/20بخشنامه شماره 1305991 به دستگاه هاي مشمول ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري
1396/6/20بخشنامه شماره 1316055 به دستگاه هاي اجرايي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري
1396/5/22بخشنامه شماره 1335268 به تاريخ 96/5/22
1396/5/17ابلاغ بخشنامه دستورالعمل اجرايي فرآيند ارزشيابي عملكرد مديران و كارمندان رسمي، پيماني و كاركنان قراردادي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري
1396/5/10بخشنامه 1305991 در خصوص همترازي دستياران ستادي دستگاه هاي اجرايي كشور از نظر برقراري و پرداخت حقوق و مزايا
1396/3/25كتاب خدمات دستگاه هاي اجرايي از منظر دولت الكترونيك
1396/3/9بخشنامه در خصوص جوايز با عناوين بهره وري
1396/2/4جدول نحوه تطبيق كارمندان در طبقات ورودي مشاغل
1396/1/28جداول همسان سازي حقوق بازنشستگان، موظفين و مشتركين صندوق بازنشستگي كشوري و سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح ​
1396/1/26ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1396 كل كشور
1396/1/23بخشنامه ارتقاء طبقه مشاغل جدول شغل مشمولين قانون مديريت خدمات كشوري
1396/1/7هر گونه افزايش امتياز و فوق العاده هاي كاركنان موكول بررسي و تأييد سازمان و تصويب در مراجع ذيصلاح است
1395/12/22منشور حقوق شهروندي و حقوق شهروندي در نظام اداري
1395/12/18ابلاغيه در خصوص ايثارگران داراي مدرك كارشناسي كه از امتياز يه مدرك تحصيلي بالاتر برخوردار هستند
1395/12/15بخشنامه جشنواره شهيد رجايي سال 1396

Powered by Tetis PORTAL