امور آموزش و بهسازي نيروي انساني
8 دي 1395 13:2:27
شماره تماس پاسخگويي امور بهسازي نيروي انساني

پاسخگوي شما:    آقاي فخرايي

 

شماره تماس:     85351411   021

 

موارد پاسخگويي:

صدور مجوزدوره هاي بلند مدت صادره از سازمان اداري و استخدامي و تاييد مدارك تحصيلي داراي ارزش استخدامي

نظام آموزش كارمندان دولت

گواهينامه نوع دوم

دوره هاي آموزش ضمن خدمت

ارزشيابي كاركنان

اعتبار سنجي مراكز و موسسات متقاضي برگزاري دوره هاي آموزشي كاركنان دولت

كانون هاي ارزيابي و انتصاب مديران


Powered by Tetis PORTAL