نظام مديريت عملكرد دستگاه هاي اجرايي
5 بهمن 1399 13:9:44
شاخص‌هاي عمومي ارزيابي عملكرد سال ۱۳۹۹ دستگاه هاي اجرايي (سطح استاني) منضم به دستورالعمل امتياز دهي

شاخص‌هاي عمومي ارزيابي عملكرد سال ۱۳۹۹ دستگاه هاي اجرايي (سطح استاني) منضم به دستورالعمل امتياز دهي بر روي سايت قرار گرفت و قابل دريافت مي باشد.

 شاخص‌هاي عمومي(سطح استاني) سال 1399.pdf


Powered by Tetis PORTAL