نظام مديريت عملكرد دستگاه هاي اجرايي
7 آبان 1397 15:32:23
دستورالعمل امتياز دهي شاخص هاي عمومي ارزيابي عملكرد(استان) سال 1397 منضم به چك ليست شاخص هاي عمومي (استاني)1397

دستورالعمل امتياز دهي شاخص هاي عمومي ارزيابي عملكرد و چك ليست شاخص هاي عمومي سال 1397 (استاني) از لينك زير قابل دريافت مي باشد.

 

 چك ليست شاخص هاي عمومي ارزيابي سال 1398 (استاني).zip  


Powered by Tetis PORTAL