امور ساختارهاي سازماني
8 دي 1395 13:15:35
شماره تماس پاسخگويي امور ساختارهاي سازماني

پاسخگوي شما:    آقاي اميد كشاورز

شماره تماس:     85351314   021

موارد پاسخگويي:

فرآيند ابلاغ نمودار و تشكيلات تفصيلي

ضوابط و شرايط پستهاي سازماني

ضوابط و قوانين مربوط به ساختار دستگاه هاي اجرايي


Powered by Tetis PORTAL