امور سلامت اداري و دبيرخانه هيأت عالي نظارت
26 مرداد 1398 12:20:5
معاون امور هيئت ها

نام: ابراهيم خان‌زاده

محل استقرار: خيابان شهيد مطهري، بعد از تقاطع مفتح، خيابان جهانتاب، پلاك 46، سازمان اداري و استخدامي كشور


Powered by Tetis PORTAL