امور حوزه رياست، روابط عمومي و امور بين الملل
28 خرداد 1396 16:40:4
رئيس امور حوزه رياست، روابط عمومي و بين الملل

نام: محمد آقاجاني رونقي

  85351812  021

Aghajani.M@arogov.ir

محل استقرار: خيابان شهيد مطهري، بعد از تقاطع مفتح، خيابان جهانتاب، پلاك 46، سازمان اداري و استخدامي كشور


Powered by Tetis PORTAL