امور حوزه رياست، روابط عمومي و امور بين الملل
11 ارديبهشت 1396 12:7:16
معاون اجرايي

نام : حميدرضا مرادي اهري  

Moradi.H@arogov.ir

محل استقرار: خيابان شهيد مطهري، بعد از تقاطع مفتح، خيابان جهان تاب، پلاك 46، سازمان اداري و استخدامي كشورPowered by Tetis PORTAL