اطلاعيه و رويدادها
24 اسفند 1399 10:55:47
دهمين شماره از سري جديد فصلنامه «تحول اداري» سازمان اداري و استخدامي كشور منتشر شد

دهمين شماره از سري جديد فصلنامه «تحول اداري» در قالب چهار بخش مقالات، ديدگاه، تجربيات موفق و دانشنامه منتشر شد.

به گزارش روابط‌عمومي سازمان اداري و استخدامي كشور، در بخش مقالات اين شماره، چهار مقاله ارائه شده است. مقاله اول به تشريح سندروم‌هاي سازماني كه از جمله آسيب‌هاي مهم سازمان به شمار مي‌آيند، پرداخته است. مقاله دوم بر ارتقاء توانمندي‌هاي مقابله كارآمد با بحران‌ها و افزايش سلامت رواني كاركنان تمركز داشته و الگوي برنامه آموزشي پريز را به عنوان يك مفهوم نوين معرفي كرده است. در مقاله سوم، گزارشي از طرح مطالعاتي شناسايي و اولويت‌بندي مولفه‌هاي عمومي و اختصاصي فرهنگ سازماني در سازمان اداري و استخدامي كشور ارائه شده است. مقاله چهارم نيز سرمايه اجتماعي و روش‌ها و ابزارهاي خلق و حفظ آن را در سازمان‌هاي دولتي مورد بررسي قرار داده است.

بخش ديدگاه در قالب دو قسمت ميزگرد و مصاحبه ارائه شده است. در قسمت ميزگرد به موضوع «نظارت و ارزيابي» كه دهمين برنامه از برنامه جامع اصلاح نظام اداري (دوره دوم) است، پرداخته شده است و در قسمت مصاحبه نيز با دكتر علي اله قنبري، رئيس محترم امور آمار، برنامه‌ريزي و تأمين نيروي انساني سازمان اداري و استخدامي كشور در خصوص نظام مديريت منابع انساني در بخش عمومي به گفت‌وگو نشسته‌ايم.

در بخش تجربيات موفق، تجربيات سه كشور گرجستان، هند و آذربايجان در زمينه‌هاي مختلف اصلاحات خدمات عمومي با رويكرد كاربردي،  بررسي شده است.

 در دانشنامه كه بخش پاياني فصلنامه است، چهار مفهوم و اصطلاح تخصصي " دولت باز"، " فرسودگي شغلي"، "گروه انديشي" و "چابكي سازماني" تشريح مي‌شود. همچنين در اين بخش، به معرفي كتاب" دولت الكترونيك و حكمراني خوب سازماني"  به منظور بررسي رابطه بين دولت و حكمراني خوب سازماني با بهبود عملكرد كاركنان پرداخته شده است.

 


Powered by Tetis PORTAL