اطلاعيه و رويدادها
23 دي 1399 10:21:22
شماره جديد فصلنامه تحول اداري منتشر شد

نهمين شماره از سري جديد فصلنامه تحول اداري سازمان اداري و استخدامي كشور در چهار بخشِ مقالات، ديدگاه، تجربيات موفق و دانشنامه منتشر شد.

به گزارش روابط‌عمومي سازمان اداري و استخدامي كشور، در بخش مقالات اين شماره، چهار مقاله ارائه شده است؛ مقاله اول به ارزيابي آمادگي يكي از شركت‌هاي زير مجموعه وزارت نيرو در استقرار و پياده‌سازي مديريت دانش مي‌پردازد. با توجه به ظهور فناوري‌هاي جديد و ضرورت ارتقاي قابليت‌هاي منابع انساني براي استفاده از اين نوع فناوري‌ها، مقاله دوم به نقش آموزش نيروي انساني بر رفاه اجتماعي كشورهاي عضو اوپك مي‌پردازد. مقاله سوم با عنوان «تصميم‌گيري در شرايط بحران جهاني كوويد ۱۹»، ترجمه يكي از مقالاتي است كه در ماه‌هاي گذشته در مجله معتبر انجمن مديريت دولتي امريكا منتشر شده و نقش نظام‌هاي تصميم‌گيري و خط‌مشي‌گذاري عمومي را در مواجهه با بحران كرونا در سه كشور امريكا، كره جنوبي و ايتاليا مورد بررسي قرار داده است. مقاله چهارم نيز موضوع تفويض اختيار كاركنان و عوامل مؤثر بر آن را مورد مطالعه قرار داده است.

بخش ديدگاه در قالب سه زيربخش ارائه شده است. در زيربخش مصاحبه به گفتگو با آقاي حيدرعلي نوروزپور، رئيس امور حقوقي و مجلس سازمان اداري و استخدامي كشور در خصوص وظايف اين امور، قانون مديريت خدمات كشوري و لوايح مهم مرتبط با نظام اداري پرداخته شده و در زيربخش دوم، گزارش سمينار مجازي با موضوع شيوع بيماري كرونا و دوركاري كاركنان، و در زيربخش آخر نيز گزارش سال ۲۰۱۹ موسسه مرسر ملبورن در مورد شاخص جهاني بازنشستگي و نتايج مقايسه‌اي وضعيت كشورها در اين شاخص ارائه شده است.

در بخش تجربيات موفق نيز، مفهوم بحران و تجربه چند كشور در زمينه مديريت بحران مورد بررسي قرار گرفته است. در دانشنامه كه بخش پاياني فصلنامه است، پنج مفهوم و اصطلاح تخصصي «فلات شغلي»، «تعارض منافع در بخش دولتي»، «سازمان شبدري»، «دوسو تواني» و «كارآفريني سازماني» تشريح مي‌شود. همچنين در اين بخش، كتاب «جهاني‌شدن و چالش‌هاي اداره امور عمومي» معرفي شده است.

 


Powered by Tetis PORTAL