اطلاعيه و رويدادها
16 اسفند 1399 8:51:4
اطلاعيه اشتراك فصلنامه تحول اداري

متقاضيان محترم در صورت تمايل به خريد اشتراك فصلنامه تحول اداري سازمان اداري و استخدامي كشور ، مي توانند از طريق مراجعه به بخش فصلنامه تحول اداري سايت سازمان و تكميل فرم هاي اشتراك اشخاص حقيقي يا حقوقي و واريز حق اشتراك به شماره حساب 4001007001028980 ( شماره شبا: 780100004001007001028980 و شناسه پرداخت : 327007074101057005100514020300به نام خزانه داري كل كشور با عنوان "چاپ، توزيع و فروش كتب و نشريات و واگذاري آنها" نسبت به خريد اشتراك اقدام نمايند.


Powered by Tetis PORTAL