21 مهر 1397 9:48:47
اطلاعيه شماره سه

به اطلاع شركت هاي داراي گواهي نامه صلاحيت مشاوره مديريتي و بهره وري مي رساند؛ شركت هاي مذكور مي بايست ليستي از قراردادهاي منعقد شده با دستگاه هاي اجرايي را در پايان هر سال (در قالب فايل پيوست) به سازمان اداري و استخدامي كشور(امور مديريت عملكرد و ارتقاء فرهنگ سازماني) مي باشند.

 

 قالب ارائه گزارش قراردادهاي منعقد شده با دستگاه هاي اجرايي(فايل word)

 قالب ارائه گزارش قراردادهاي منعقد شده با دستگاه هاي اجراي(فايل pdf)

 


Powered by Tetis PORTAL