خدمات الكترونيك

عبارت جستجو
1400/1/23140009970906010028 - ​ابطال تبصره ۲ ماده ۱۶ آيين نامه اجرايي​قانون حالت اشتغال مستخدمين شهيد، جانبازان از كارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي​مصوب سال ۱۳۷۲ (موضوع تصويب نامه شماره ۲۴۵؍۹۸۶۶ه ​مورخ ۲؍۷؍۱۳۷۳ هيأت وزيران) ​
1400/1/21140009970906010021.2 - ​۱- ابطال ​ماده ۱۳ تصويبنامه شماره ۲۸۲۱۲؍ت۲۰۴۷۴هـ مورخ ۳؍۷؍۷۹ هيأت وزيران و ۲- ابطال كل تصويب نامه شماره ۴۴۹۶۱؍ت؍۵۵۴۴۷هـ - ۲۸؍۴؍۹۹ هيأت وزيران
1400/1/219900200 - تقاضاي ابطال مصوبه غيرقانوني بر خلاف حقوق مكتسبه موكل به موجب مصوبه هشتادمين جلسه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي مورخ ۱/۹/۹۳
1400/1/16140009970906010013 - ​ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۱۶۲۸۶۲؍ت۵۴۰۵۷- ۲۱؍۷؍۹۵ هيأت وزيران
1400/1/16140009970906010014 - ابطال بخشنامه شمارۀ ۳۸؍۷۱۰ مورخ ۲۴؍۰۶؍۱۳۸۹ معاون توسعه مديريت و پشتيباني وزارت آموزش و پرورش
1400/1/16140009970906010012 - ​ابطال بند (د) تبصره شرايط اختصاصي دفترچه آگهي آزمون استخدامي استانداري كرمان در سال ۱۳۹۱
1400/1/16140009970906010010.1 - ​ابطال ماده ۲ بخشنامه شماره ۹۴۸۸۰؍۳۰ مورخ ۲۷؍۷؍۹۹ سازمان اداري و استخدامي كشور
1400/1/16140009970906010009 - ​ابطال بند ۱۰ بخش دوم شرايط عمومي دفترچه راهنماي ثبت نام هشتمين امتحان مشترك فراگير دستگاه هاي اجرايي در سال ۱۳۹۹ از تاريخ تصويب
1399/12/191963.4 - ابطال دستورالعمل شماره ۳ اداره كل تنظيم و نظارت بر روابط كار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي موضوع نامه شماره ۲۸۱۰۵-۲۲؍۳؍۱۳۸۷​
1399/12/191959 - ابطال بند ۹ دفترچه آزمون تحصيلات تكميلي (كارشناسي ارشد) سال ۱۳۹۲ دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران​

آرا اداري و استخدامي ديوان عدالت اداري

Powered by Tetis PORTAL