ارتباط با ما

نشاني:


ساختمان مركزي:
تهران، خيابان شهيد مطهري، بعد از تقاطع مفتح، خيابان جهانتاب، پلاك 46

كد پستي : 1576613913

تلفن ميز خدمت (كارشناس پاسخگويي: خانم قاسمي) :  11853530

تلفن دبيرخانه (كارشناس پاسخگويي: خانم درويشي و خانم جلاليان و خانم لطيفي):  85353020 - 85353016 - 85353019

تلفنخانه: 45594000

(ساختمان شهيد سليمي):
تهران، خيابان‌شهيد‌بهشتي، نبش‌مير‌عماد‌، شماره 16

تلفنخانه: 85350

 

پست الكترونيك پاسخگويي مردمي: info@aro.gov.ir

          

صندوق پستي : 4344-15875        كد پستي :  1587773499

    دورنگار:88546929 

                                   
Powered by Tetis PORTAL