آمار بازديد
تعداد بازدید از سایت 7797224 تعداد بازدید از صفحه 458045 تعداد بازدید امروز صفحه 660

عبارت جستجو
بخشنامه ها، قوانين و دستور العمل ها
1400/2/19بخشنامه در خصوص به‌روزرساني اطلاعات كاركنان دستگاه‌هاي اجرايي در سامانه پاكنا به شماره 7279 مورخ 1400/2/19
1400/2/15بخشنامه به كليه دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (2) قانون مديريت بحران (به استثناي نيروهاي مسلح) در خصوص اجراي دقيق مفاد بخشنامه شماره 374899 مورخ 27‏/8‏/1399 با موضوع نحوه فعاليت دستگاه‌هاي اجرايي و ادارات مركز و استان‌ها و شهرستان‌ها در هر يك از شرايط سه‌گانه هشدار و كاهش حضور نيروي انساني به شماره 6920 مورخ 1400/02/15
1400/1/23بخشنامه در خصوص جشنواره شهيد رجايي سال 1400 به شماره 2701 مورخ 1400/1/23
1400/1/23بخشنامه در خصوص تعيين حقوق و مزاياي كارمندان قرارداد كار معين به شماره 2608 مورخ 1400/1/23
1399/12/27بخشنامه در خصوص ابطال مصوبه شرط سني ورود به برنامه شايستگي هاي عمومي مديريت به شماره 400080 مورخ 1399/12/27
1399/12/9بخشنامه در خصوص ممنوعيت دريافت كپي مدارك هويتي توسط دستگاه هاي اجرايي از خدمت گيرندگان به شماره 394695 مورخ 1399/12/9
1399/11/5بخشنامه در خصوص تعيين جايگاه وظايف مرتبط با امور امنيت فضاي مجازي در دستگاه‌هاي اجرايي شماره 387563 مورخ1399/11/05
1399/10/22بخشنامه در خصوص دستورالعمل درج شناسه ملي سند (شمس) در كليه مكاتبات دستگاه هاي اجرايي به شماره 385022 مورخ1399/10/22
1399/9/25بخشنامه در خصوص نحوه اجراي قانون استفساريه بند «و» ماده (44) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، (موضوع ابلاغيه شماره 91698 مورخ 99/8/15 رياست محترم جمهوري اسلامي ايران)، به شماره 379599 مورخ 1399/9/25
1399/9/12بخشنامه در خصوص طرح جامع مديريت هوشمند محدوديت‌ها متناسب با وضعيت و روند بيماري كوويد ۱۹ در شهرهاي كشور به شماره377575 مورخ 1399/9/12
1399/9/8بخشنامه به كليه دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (2) قانون مديريت بحران و استانداري‌ها خصوص نحوه حضور كاركنان و فعاليت ادارات در وضعيت قرمز به شماره 376820 مورخ 1399/9/8
1399/8/27بخشنامه به كليه دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده 2 قانون مديريت بحران به استثناي نيروهاي مسلح در خصوص اجراي طرح جامع مديريت هوشمند محدوديت‌ها متناسب با وضعيت و روند بيماري كوويد 19 در شهرهاي كشور به شماره 374899 مورخ 1399/08/27
1399/8/18 بخشنامه در خصوص ارزيابي عملكرد سال 1399 دستگاه‌هاي اجرايي سطح ملي و استاني و فرآيند اجرايي آن به شماره 372975 مورخ 1399/08/18
1399/8/3 بخشنامه در خصوص نحوه اجراي دوركاري كاركنان به ميزان 50 درصد به شماره 370571 مورخ 1399/08/03
1399/7/27بخشنامه در خصوص ايجاد اولويت براي داوطلبان بومي شهرستان‌ها در امتحانات مشترك فراگير دستگاه‌هاي اجرايي كشور به شماره 369488 مورخ 1399/07/27

Powered by Tetis PORTAL