آمار بازديد
تعداد بازدید از سایت 5161956 تعداد بازدید از صفحه 263682 تعداد بازدید امروز صفحه 24

عبارت جستجو
بخشنامه ها و دستور العمل ها
1399/3/7 بخشنامه در خصوص تداوم اجراي طرح فاصله گذاري اجتماعي (فاصله گذاري هوشمند) در سطح كشور و در اجراي بند (4) از مصوبات بيست و يكمين جلسه مورخ 1399/3/3 ستاد ملي مقابله با بيماري كرونا به شماره 99778 مورخ 1399/3/7
1399/3/6ابلاغ تفسير تبصره بند الف ماده 103 قانون مديريت خدمات كشوري به شماره 21447
1399/3/6ابلاغ قانون تفسير قانون الحاق يك ماده به قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق التدريسي و آموزش ياران نهضت سوادآموزي مصوب 13 شهريور 1397 به شماره 21447
1399/2/27بخشنامه در خصوص دستورالعمل اجرايي مواد (۹۱) و (۹۲) قانون مديريت خدمات كشوري به شماره 82532 مورخ 1399/2/27
1399/2/13بخشنامه جمع‌آوري اطلاعات كاركنان دستگاه‌هاي اجرايي كشور سال 1399 به شماره 53822 مورخ 1399/2/13
1399/2/10بخشنامه جشنواره شهيد رجايي سال 1399(بر اساس ارزيابي عملكرد سال 1398)
1399/2/9ابلاغ دستورالعمل اجرايي بند(4) ماده 18 تصويبنامه حقوق شهروندي در نظام اداري
1399/1/19بخشنامه نحوه اجراي طرح فاصله‌گذاري هوشمند در دستگاه‌هاي اجرايي از تاريخ 1399/1/23 به شماره ۱۰۹۳۴
1399/1/13تمديد بخشنامه شماره 1235 در خصوص ارائه خدمات عمومي و ضروري دولت در عين كاهش تردد و تجمع كاركنان در محيط اداري تا بيستم فروردين ماه سال 1399
1399/1/5بخشنامه در خصوص نحوه حضور كاركنان دولت در دستگاههاي اجرايي تا 15 فروردين 1399 به شماره 1235 مورخ 1399/1/5
1398/12/21بخشنامه در خصوص تعيين جايگاه وظايف و واحد سازماني مرتبط با امور بهره‌وري به شماره 744464 مورخ 1398/12/21
1398/12/12ابلاغ بخشنامه سازمان اداري و استخدامي كشور در خصوص حفظ سلامت كاركنان دستگاه هاي اجرايي و ارباب رجوع در دوران شيوع ويروس كرونا
1398/12/7بخشنامه در خصوص ترميم حقوق ومزاياي كاركنان قراردادي كار معين به شماره 713818 مورخ 1398/12/7
1398/11/19بخشنامه در خصوص دوره هاي آمورشي عمومي تكميلي به همراه پيوست مشخصات به شماره 668320 مورخ 1398/11/19
1398/11/7بخشنامه در خصوص دستورالعمل شرايط احراز پست هاي مديريتي به شماره 643479 مورخ 1398/11/07

Powered by Tetis PORTAL