آمار بازديد
تعداد بازدید از سایت 6449028 تعداد بازدید از صفحه 363905 تعداد بازدید امروز صفحه 172

عبارت جستجو
بخشنامه ها، قوانين و دستور العمل ها
1399/9/8بخشنامه به كليه دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (2) قانون مديريت بحران و استانداري‌ها خصوص نحوه حضور كاركنان و فعاليت ادارات در وضعيت قرمز به شماره 376820 مورخ 1399/9/8
1399/8/27بخشنامه به كليه دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده 2 قانون مديريت بحران به استثناي نيروهاي مسلح در خصوص اجراي طرح جامع مديريت هوشمند محدوديت‌ها متناسب با وضعيت و روند بيماري كوويد 19 در شهرهاي كشور به شماره 374899 مورخ 1399/08/27
1399/8/18 بخشنامه در خصوص ارزيابي عملكرد سال 1399 دستگاه‌هاي اجرايي سطح ملي و استاني و فرآيند اجرايي آن به شماره 372975 مورخ 1399/08/18
1399/8/3 بخشنامه در خصوص نحوه اجراي دوركاري كاركنان به ميزان 50 درصد به شماره 370571 مورخ 1399/08/03
1399/7/27بخشنامه در خصوص ايجاد اولويت براي داوطلبان بومي شهرستان‌ها در امتحانات مشترك فراگير دستگاه‌هاي اجرايي كشور به شماره 369488 مورخ 1399/07/27
1399/7/21بخشنامه در خصوص مقررات استفاده از ماسك در اماكن دولتي و اجرايي به شماره 368849 مورخ 1399/07/21
1399/7/20بخشنامه در خصوص عناوين مشاغل عمومي به شماره 368668 مورخ 1399/07/20
1399/7/8بخشنامه در خصوص فراگيري استعلام نشاني اشخاص حقيقي از مركز ملي تبادل اطلاعات به شماره 360057 مورخ 1399/7/8
1399/6/30بخشنامه در خصوص نحوه رعايت دستورالعمل «الزامات سلامت محيط كار و كار در محيط اداري» به شماره 338028 مورخ 1399/6/30
1399/6/17 بخشنامه در خصوص ممنوعيت دريافت كپي مدارك هويتي توسط دستگاه هاي اجرايي از خدمت گيرندگان به شماره 309628 مورخ 1399/6/17
1399/6/5بخشنامه در خصوص چگونگي نحوه برخورد و اعمال مجازات تخلفات ناشي از عدم رعايت شيوه نامه هاي بهداشتي و ضوابط ابلاغي ستاد ملي مديريت بيماري كرونا كاركنان دولت و ارباب رجوعان به شماره 290823 مورخ 1399/6/5
1399/5/20بخشنامه در خصوص نحوه اعمال افزايش امتيازات فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري به شماره 254763 مورخ 1399/05/20
1399/5/14بخشنامه در خصوص اصلاحات «دستورالعمل تشخيص صلاحيت مشاوران خدمات مديريتي و بهره وري» به شماره 242339 مورخ 1399/05/14
1399/5/11بخشنامه به دستگاه‌هاي اجرايي، استانداري‌ها و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان‌ها با موضوع نحوه برگزاري مراسم پاياني جشنواره شهيد رجايي در استانها به شماره 234787 مورخ 1399/05/11
1399/4/30بخشنامه در خصوص ايجاد وحدت رويه در راهبري موضوع بهره وري در استان ها به شماره 211664 مورخ 1399/4/30

Powered by Tetis PORTAL