تصويب نامه هاي هيئت وزيران مرتبط با سازمان
1398/2/15تصويب نامه 15455/ ت 56199 ه به تاريخ 1398/02/15 در خصوص تشكيل اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي جنوب استان سيستان و بلوچستان
1398/1/31تصويب نامه 8724/ ت 56485 ه به تاريخ 1398/01/31 در خصوص ضريب حقوق اعضاي هيأت علمي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي
1398/1/31تصويب نامه 8722/ ت 56461 ه به تاريخ 1398/01/31 در خصوص ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 98 كل كشور
1398/1/31تصويب نامه 8203/ ت 56490 ه به تاريخ 1398/01/31 در خصوص آيين نامه اجرايي بندهاي (ج) و (ي) تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 98 كل كشور
1398/1/27تصويب نامه شماره 7152 به تاريخ 1398/1/27 در خصوص ابلاغ قانون دائمي شدن قانون مديريت خدمات كشوري
1398/1/21تصويب نامه 3960/ ت 56448 ه به تاريخ 1398/01/21 در خصوص پيشنهاد سازمان اداري و استخدامي در مورد عضويت ابراهيم ابراهيمي و غلامعلي مهري در هيأت عالي نظارت بر حسن اجراي قانون
1397/12/8تصويب نامه 56199/164820 به تاريخ 1397/12/8 در خصوص دستگاه هاي اجرايي براي رفع مشكلات توسعه اي استان سيستان و بلوچستان
1397/12/2تصويب نامه 160748/ ت 55053 ه به تاريخ 1397/12/2 در خصوص آيين نامه اجرايي ماده (101) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
1397/11/13تصويب نامه 151254/ت 55244 ه به تاريخ 97/11/13 در خصوص آيين نامه اجرايي بند (الف) ماده (64) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
1397/8/21تصويب نامه ۱07832/ت ۵4004 ه به تاريخ ۹7/08/15 آيين نامه اجرايي ماده 6 قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان
1397/8/15تصويب نامه ۱07837/ت ۵4251 ه به تاريخ ۹7/08/15 در خصوص ارائه خدمات مالي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در بستر دولت الكترونيك
1397/8/15تصويب نامه ۱07821/ت 52504 ه به تاريخ ۹7/08/15 با موضوع تعيين معاونين سازمان ملي استاندارد به عنوان همتراز بند ه ماده 71 قانون مديريت خدمات كشوري
1397/7/27تصويب نامه 99145/ت 55223 ه به تاريخ 1397/7/27 در خصوص ثبت اطلاعات پرداخت هاي كاركنان و مديران دستگاه هاي اجرايي مشمول ماده 29 قانون پنج ساله ششم در سامانه ثبت حقوق و مزايا
1397/4/6 تصويب نامه 42632/ت 55339 ه به تاريخ 97/3/27 آئين نامه تبصره 14 قانون بودجه
1397/3/20تصويب نامه 32051/ت 55313 ه به تاريخ 97/03/19 در خصوص اصلاح تصويب نامه 14896/ت 55313 ه مورخ 97/2/16

Powered by Tetis PORTAL