تصويب نامه هاي هيئت وزيران مرتبط با سازمان
1400/1/29 تصويبنامه هيأت وزيران به شماره 8013/ت 58708 ه به تاريخ 1400/01/29 در خصوص ضريب افزايش حقوق شاغلان و بازنشستگان و وظيفه بگيران و مشتركان صندوق بازنشستگي كشوري و سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح و ساير صندوق هاي بازنشستگي در سال ۱۴۰۰-و ضريب افزايش حقوق اعضاي هيات علمي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و قضات
1399/12/18 تصويبنامه هيأت وزيران به شماره 149630/ت 58057 ه به تاريخ 1399/12/18 در خصوص فوق‌العاده سختي كار و كار در محيط‌هاي غيرمتعارف
1399/12/6 تصويبنامه هيأت وزيران به شماره 143092/ت 58509 ه به تاريخ 1399/12/06 در خصوص اجراي حكم بند (و) تبصره (2) قانون بودجه سال 1399 كل كشور
1399/12/5 تصويبنامه هيأت وزيران به شماره 142176/ت 56648 ه به تاريخ 1399/12/05 در خصوص فوق العاده اشتغال خارج ازكشور
1399/12/2 تصويبنامه هيأت وزيران به شماره 139907/ت 58519 ه به تاريخ 1399/12/02 در خصوص اصلاح آيين‌نامه نحوه فعاليت دستگاه‌هاي اجرايي در سامانه تداركات الكترونيكي دولت
1399/11/25 تصويبنامه هيأت وزيران به شماره 136159/ت 55289 ه به تاريخ 1399/11/25 در خصوص تصويب « آيين نامه نحوه فعاليت دستگاه هاي اجرايي در سامانه تداركات الكترونيكي دولت»
1399/11/15تصويبنامه هيأت وزيران به شماره 131837/ت 58342 ه به تاريخ 1399/11/15 در خصوص اصلاح ماده (1) آيين نامه نحوه پرداخت حق الزحمه مجريان و ناظران انتخابات
1399/10/20تصويبنامه هيأت وزيران به شماره 119518/ت 58008 ه به تاريخ 1399/10/20
1399/10/2 تصويبنامه هيأت وزيران به شماره 111433/ت 58295 ه به تاريخ 1399/10/02 در خصوص فوق العاده ويژه قضات
1399/9/25تصويبنامه هيأت وزيران به شماره 108136/ت 58210 ه به تاريخ 1399/09/25 در خصوص اصلاح آيين نامه اجرايي شوراي عالي سلامت و امنيت غذايي
1399/9/23تصويبنامه هيأت وزيران به شماره 106654/ت 57732 ه به تاريخ 1399/09/23 در خصوص ايجاد پست سازماني در انيستيتو پاستور
1399/9/15تصويبنامه هيأت وزيران به شماره 102766/ت 58214 ه به تاريخ 1399/09/15 در خصوص اضافه شدن وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي به تركيب شوراي توسعه سواحل مكران
1399/9/8تصويبنامه شوراي عالي انقلاب فرهنگي در خصوص نحوه جذب منابع انساني در مشاغل آموزشي و تربيتي وزارت آموزش و پرورش
1399/9/6تصويبنامه هيأت وزيران به شماره 99769/ت 57745 ه به تاريخ 1399/09/04 در خصوص فوق‌العاده جذب كاركنان وزارت اطلاعات
1399/9/3تصويبنامه هيات وزيران به شماره 98704/ت 54357 ه به تاريخ 1399/09/02 در خصوص آيين نامه اعطاي تسهيلات به كاركنان دستگاه هاي اجرايي متقاضي انتقال از تهران و كلان شهرها

Powered by Tetis PORTAL