خدمات الكترونيك

اولويت هاي پژوهشي پايان نامه هاي دانشجويي مورد حمايت سازمان اداري و استخدامي كشور
اولويت‌هاي پژوهشي پايان نامه­ هاي دانشجويي مورد حمايت سازمان اداري و استخدامي كشور

مقدمه

همكاري با دانشگاه­ها به عنوان نهاد مولد و مروج علم و دانش در جامعه ، يك فرصت مغتنم و حتي فراتر از آن يك ضرورت براي دولت و دستگاه­هاي اجرايي به شمار مي رود و سازمان اداري و استخدامي كشور نيز به واسطه ماموريت­هاي خود در مسير توسعه و تحول علمي نظام اداري با درك اين ضرورت ، در پي بهره گيري از ظرفيت هاي گوناگون همكاري با دانشگاه­ها و جامعه دانشگاهي است. يكي از ظرفيت هاي بسيار غني در اين عرصه، حمايت از پژوهش­هاي اصيلي است كه در قالب پايان نامه كارشناسي ارشد و رساله دكتري در دانشگاه­ها انجام مي گيرد. اين سازمان تلاش مي كند با هدايت اين فعاليت ها به سمت مسائل اصلي و مبتلابه نظام اداري، ضمن كاربردي­تر شدن پژوهش­هاي دانشگاهي، زمينه تبيين و حل برخي از اين مسائل را با مشاركت علمي دانشگاهيان فراهم آورد تا ازين طريق ارزش افزوده مضاعفي براي كشور ايجاد شود. بر همين اساس، امور مطالعات نظام­ها و فناوري­هاي مديريتي همه ساله با شناسايي و گردآوري نيازها و اولويت­هاي پژوهشي و مسائل پيش روي حوزه هاي مختلف سازمان، فهرستي از اين اولويت ها را جهت استفاده دانشجويان محترم تحصيلات تكميلي و اساتيد گرانقدر فراهم مي آورد كه محورهاي زير با همين رويكرد به عنوان اولويت هاي پژوهشي سازمان ارائه شده است.

دانشجويان علاقمند مي توانند با انتخاب يكي از محورهاي ذيل و تعريف عنوان و پروپوزال پايان نامه خود در قالب آن، ضمن مراجعه به دستورالعمل حمايت از پايان نامه هاي كارشناسي ارشد و رساله هاي دكتري در صفحه امور مطالعات نظام­ها و فناوري­هاي مديريتي، نسبت به دريافت، تكميل و ارسال فرم شماره 2 و پروپوزال خود به آدرس MSTS@arogov.ir اقدام نمايند. عناوين پيشنهادي ابتدا در جلسه شوراي پژوهشي سازمان مطرح شده و در صورت تاييد از دانشجو دعوت خواهد شد تا در جلسه آتي شورا به ارائه پروپوزال خود و استماع نظرات اعضا بپردازد. در صورت تاييد نهايي، پايان نامه يا رساله مذكور مشمول حمايت مادي و معنوي قرار مي­گيرد. بديهي است ارائه پروپوزال به امور مطالعات نظام­ها و فناوري­هاي مديريتي مي بايست قبل از تصويب در دانشگاه مربوطه صورت پذيرد.

موضوعات و عناوين پيشنهادي مطالعاتي براي سال 1400

محورهاي حوزه نوسازي اداري

 • راهكارهاي تامين منابع مالي مورد نياز توسعه دولت الكترونيكي در كشورهاي پيشرو
 • مدل هاي موفق مديريت پروژه هاي كلان ملي
 • بررسي روش هاي نوين مديريت خدمات دولتي در كشورهاي مشابه
 • مدل ها و شاخص هاي ارزيابي دولت الكترونيكي در سازمان هاي دولتي و كشورهاي پيشرو
 • آشنايي با ساختار كلان حكومت در كشورهاي توسعه يافته
 • مدل هاي پياده سازي تقسيمات اداري در گستره تقسيمات كشوري در ايران و ساير كشور ها
 • بررسي مدل هاي تمركز زدايي اداري، سياسي و مالي در كشورهاي پيشرفته
 • مطالعه تطبيقي مدل­هاي موفق مديريت پروژه­هاي كلان ملي
 • مطالعه تطبيقي فرايندهاي سياست­گذاري و راهبري دولت الكترونيكي در كشورهاي مشابه و ارائه فرايندهاي پيشنهادي به تفكيك حوزه هاي مختلف
 • مطالعه موردي درخصوص استانداردسازي و ارتقاء كيفيت خدمات دولتي
 • طراحي مدل جامع ارزيابي دولت الكترونيكي
 • تعريف نقش، ماهيت، پيشينه و آينده­ي سازمان­هاي تنظيم گر در ايران
 • تبيين مشاركت عمومي – خصوصي در حوزه فرهنگ
 • تبيين مشاركت عمومي – خصوصي در حوزه آموزش
 • تبيين مشاركت عمومي – خصوصي در حوزه بهداشت
 • بررسي روند اجراي مصوبات شوراي عالي اداري و پيامدهاي آن در نظام اداري؛ (علل اجرا و عدم اجراي به موقع مصوبات از سوي برخي دستگاه­هاي اجرايي)
 • بررسي آثار و تبعات مصوبات شوراي عالي اداري بر بهينه سازي نحوه استفاده از هزينه ها و منابع مورد نياز نظام اداري و اجرايي كشور
 • مطالعه تطبيقي فرهنگ سازماني ايران با ساير كشورها
 • بررسي، تحليل و شناخت ابعاد و اثرات فرهنگ خدمت عمومي
 • بررسي ارتباط ميان ارتقاء فرهنگ سازماني و افزايش رضايت مردمي
 • بررسي اثرگذاري فرهنگ كاري و فرهنگ سازماني بر يكديگر
 • بررسي نقش فرهنگ سازماني در پياده‌سازي مديريت دانش
 • طراحي مدل مناسب براي جايزه فرهنگ سازماني (تعاريف مختلف و مطالعه تطبيقي)
 • طراحي مدل تعالي براي ارتقاء فرهنگ سازماني
 • بررسي اثرگذاري فرهنگ سازماني بر ارتقاء بهره وري
 • بررسي اثرگذاري دوسويه فرهنگ سازماني و فرهنگ ملي بر يكديگر
 • سازماندهي مجدد بخش فرهنگي كشور با ادغام و رفع همپوشاني وظايف با رويكرد افزايش كارايي
 • بررسي دلايل شكست پروژه هاي دولت الكترونيكي ايران و ارائه راهكار
 • بررسي چارچوب­هاي معماري سازماني كشورهاي منتخب (با شرايط نزديك به ايران)
 • مطالعه تطبيقي مدل هاي مرجع معماري اينترنت اشيا در ساير كشورها
 • مطالعه تطبيقي مدل هاي كسب و كار اينترنت اشيا در صنايع گوناگون
 • مطالعه تطبيقي ساختار كلان دولت الكترونيكي در ساير كشورها
 • تجربه كشورهاي پيشرو در استقرار دولت الكترونيكي و دولت هوشمند
 • كاربرد فناوري هاي نوين از قبيل رايانش ابري، اينترنت اشياء، زنجيره بلوكي و ... در توسعه دولت الكترونيكي
 • روندهاي نوظهور در دولت الكترونيكي و آينده دولت الكترونيكي در جهان
 • بررسي مدل هاي طراحي ساختارهاي سازماني مبتني بر فرايند و خدمت در بخش عمومي كشورهاي توسعه يافته
 • مطالعه تطبيقي پياده سازي دولت الكترونيكي و دولت هوشمند در كشورهاي پيشرو و بررسي الزامات و بسترهاي مورد نياز پياده سازي دولت هوشمند در كشور
 • استفاده از كلان داده ها و كاربرد داده كاوي در سياست گذاري­هاي كلان دولت و در ارائه خدمات دولتي
 • مطالعه تطبيقي نقش دولت در ايران و كشورهاي منتخب و بازتعريف نقش دولت و ارائه نظريه دولت جمهوري اسلامي ايران
 • تبيين نقش فعالان توسعه كشور (دولت، مديريت محلي، بخش خصوصي، سمن­ها و مردم) و نحوه تعامل ميان آن­ها
 • راهكارهاي پياده­سازي روش­هاي نوين سازماندهي در بخش دولتي
 • طراحي معماري كلان دولت با رويكرد سرويس­گرا
 • طراحي مدل برنامه ريزي راهبردي استقرار دولت الكترونيك و دولت هوشمند
 • فرهنگ سازماني و فرهنگ ملي
 • ارائه چارچوبي براي معماري سازماني ملي ايران
 • ارائه مدل مرجع كسب و كار- امنيت- نرم افزار- عملكرد- فناوري معماري سازماني در نظام اداري ايران
 • طراحي مدل معماري اينترنت اشياء در نظام اداري ايران
 • طراحي مدل برنامه ريزي راهبردي اينترنت اشيا در سطح كلان دولت
 • طراحي مدل بلوغ اينترنت اشيا در سطح كلان دولت
 • طراحي مدل آمادگي اينترنت اشيا در سطح كلان دولت
 • طراحي مدل هاي كسب و كار اينترنت اشيا در صنايع گوناگون
 • طراحي مدل معماري اينترنت اشياء در نظام اداري ايران

 

 محورهاي حوزه منابع انساني

 • نظام هاي انگيزشي كاركنان در آموزش و يادگيري
 • مدل­هاي كاربردي سنجش و توسعه استعدادهاي مديريتي كارشناسان
 • الگوهاي كاربردي تضمين كيفيت و اثربخشي برنامه هاي آموزشي و توسعه اي
 • مدل شايستگي مديريتي مديران راهبردي و مكانيزم هاي ارزيابي و توسعه آن
 • توصيف و تحليل وضعيت پرداخت ها در مشاغل مشابه
 • طراحي و استقرار نظام پرداخت كارمندان دولت بر مبناي سيستم امتيازي
 • مباني و روش­هاي خروج از خدمت كارمندان دستگاه هاي اجرايي و ترسيم چشم انداز مطلوب آن
 • بررسي تطبيقي نظام هاي جبران خدمت كارمندان بخش عمومي در ساير كشورها
 • تدوين الگوي بهينه وضعيت جبران خدمت كارمندان دستگاه هاي اجرايي
 • مطالعه تطبيقي و بهگزيني الگوهاي موفق نظام هاي بازنشستگي كارمندان بخش عمومي در ساير كشورها
 • ارزيابي خط مشي هاي كوچك سازي دولت در برنامه هاي توسعه
 • برون سپاري و چالش هاي مرتبط با آن در حوزه مديريت منابع انساني
 • مطالعات تطبيقي در خصوص تجربيات كشورهاي مختلف دنيا در كوچك سازي دولت
 • مديريت استعداد در بخش دولتي
 • تاثير شرايط اقتصادي بر مديريت منابع انساني در بخش دولتي
 • تعيين شاخص ها و استانداردهاي برآورد نيروي انساني در دستگاه هاي اجرايي
 • بررسي تطبيقي فرآيندها و روش­هاي شناسايي شايستگي ها و استعدادهاي مديريتي و تربيت مديران حرفه اي در كشورهاي هدف
 • مقايسه نظام و فرايندهاي آموزش هاي شغلي و مديريتي حين خدمت در ايران و ساير كشورها
 • بررسي سيستم مديريت فرايند آموزش كاركنان دولت (متمركز يا غيرمتمركز) و روش­هاي تضمين كيفيت و اثربخشي آموزش ها
 • بررسي مدل هاي طراحي، طبقه بندي و ارزشيابي مشاغل بخش عمومي و نحوه ارتباط مشاغل با نظام جبران خدمات كاركنان در ساير كشورها (حداقل 10 كشور)
 • بررسي ضوابط ارتقاء شغلي كارمندان بخش عمومي و نحوه تعيين كارراهه شغلي آنان در ساير كشورها
 • بررسي نظام جبران خدمت كارمندان بخش عمومي در حداقل ده كشور (شامل كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه)
 • بررسي ساختار بيمه اجتماعي و انواع خدمات رفاهي كارمندان بخش عمومي در ساير كشورها
 • بررسي نحوه تكريم و خدمات رساني به بازماندگان و آسيب ديدگان جنگ در ساير كشورها
 • پياده سازي مديريت منابع انساني الكترونيكي در نظام جذب و استخدام بخش دولتي
 • تجزيه و تحليل داده هاي مصاحبه هاي استخدامي در انتخاب داوطلبان
 • راهكارهاي ايجاد تعادل بين كار و زندگي افراد در نظام اداري

 

 محورهاي حوزه حقوقي و سلامت اداري

 • طراحي مدل جهت بسترسازي مشاركت و نظارت همگاني بر عملكرد دولت با تاكيد بر استفاده از ظرفيت سازمان هاي مردم نهاد
 • بررسي تطبيقي نحوه بهره­گيري سازمان­هاي مردم نهاد فعال در حوزه بازرسي و صيانت از حقوق مردم
 • طراحي الگوي ارزيابي عملكرد با تكيه بر دريافت بازخورد از شهروندان
 • انجام مطالعات تطبيقي در زمينه مقررات انضباطي كاركنان دولت در كشورهاي منتخب
 • بررسي ساختار و تشكيلات مبارزه با فساد و ارتقاء سلامت اداري در ساير كشورها
 • بررسي شيوه هاي اعمال نظارت دروني در ساختار اداري كشورهاي منتخب
 • مطالعات تطبيقي مربوط به نحوه جبران خسارات وارده به مردم ناشي از عملكرد دستگاه هاي دولتي
 • انجام مطالعه در زمينه مقررات حمايتي مربوط به بازماندگان جنگ در ساير كشورها
 • مطالعه تطبيقي نحوه و راهكارهاي ارتقاء و بهبود موقعيت كشور از لحاظ شاخص هاي بين­المللي سنجش فساد با هدف ارتقاء جايگاه كشور در رتبه بندي هاي بين المللي
 • مطالعه تطبيقي شناسايي و احصاء تجارب موفق در رفع و مديريت گلوگاه هاي فساد در 10 كشور موفق دنيا
 • مطالعه تطبيقي و احصاء تجارب موفق در كشف و مقابله با فساد در 10 كشور موفق
 • مطالعه تطبيقي مديريت تعهد بالا و ايجاد سازمان هاي سالم در كشورهاي موفق و راهكارهاي بومي سازي آن در ايران
 • مطالعه تطبيقي سياست ها، قوانين و مقررات و نحوه رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان در 10 كشور برتر دنيا و احصاء تجارب موفق
 • مطالعه تطبيقي نحوه پيشگيري و آموزش و توانمندسازي كاركنان در 10 كشور دنيا در كاهش تخلفات اداري كاركنان و احصاء تجارب موفق
 • بررسي تطبيقي شاخص هاي بين المللي سنجش ميزان فساد و سلامت اداري (تحليل نقلط قوت و ضعف هر يك)
 • بررسي استفاده از تكنيك هاي داده كاوي براي كشف فساد و تخلفات مالي
 •  طراحي مدل بهينه تصميم گيري و خط مشي گذاري در نظام اداريPowered by Tetis PORTAL