1-رضايت شما از اطلاع رساني سازمان در خصوص بخش نامه ها، دستورالعمل ها، قوانين و ... چگونه است؟2-رضايت مندي شما از شفافيت اطلاعات ارائه شده در سايت سازمان چگونه است؟3-آيا كيفيت خدمات الكترونيكي ارائه شده توسط سازمان مناسب است؟4-آيا دسترس پذيري سايت مناسب است؟5-رضايت شما از سرعت بارگذاري اطلاعات در سايت چگونه است؟6-آيا طراحي و گرافيك سايت مناسب است؟7-به طور كلي چه ميزان از نيازهاي شما از طريق وب سايت سازمان برآورده مي شود؟8-آيا به اطلاعات دريافت شده از وب سايت ما اعتماد داريد؟9-چقدر احتمال دارد ديدن وب سايت ما را به ديگران پيشنهاد دهيد؟اگر پيشنهاد يا نظري در جهت بهبود وب سايت داريد بيان فرماييد.
 


Powered by Tetis PORTAL