تصويب نامه هاي هيئت وزيران مرتبط با سازمان
2 اسفند 1399 15:2:13
تصويبنامه هيأت وزيران به شماره 139907/ت 58519 ه به تاريخ 1399/12/02 در خصوص اصلاح آيين‌نامه نحوه فعاليت دستگاه‌هاي اجرايي در سامانه تداركات الكترونيكي دولت

Powered by Tetis PORTAL