فيلم ها
معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور: 700خدمت دستگاه هاي اجرايي در هيچ شرايطي نبايد تعطيل شوند.

دانلود فيلم

Powered by Tetis PORTAL