سازمان از نگاه رسانه ها
16 بهمن 1399 19:39:2
شبكه خبر/ رضايت ۶۰ درصدي از دستگاه‌هاي اجرايي رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور گفت: بر اساس يك ارزيابي، ميزان رضايتمندي مردم از ۲۴ دستگاه اجرايي حدود ۶۰ درصد بوده است
 
به گزارش پايگاه اطلاع رساني شبكه خبر،

 جمشيد انصاري رئيس سازمان اداري و استخدامي با حضور در برنامه گفتگوي ويژه خبري چهارشنبه شب شبكه دو سيما درباره دوركاري كارمندان اظهار كرد: زماني كه وضعيت كرونايي شهر‌ها به رنگ زرد، نارنجي يا قرمز مي‌رسد، تعدادي از كاركنان در دستگاه‌ها حضور پيدا مي‌كنند تا تراكم در محيط اداري و تردد بين شهري و درون شهري را كم كنيم.

وي ادامه داد: به آن بخش از كاركنان كه زيرساخت‌هاي لازم براي انجام كار خودشان را از منزل دارند، طبق قانون اجازه داده مي‌شود به جاي حضور در محيط اداري، كار را از منزل انجام دهند.

حدود ۷۹ درصد كاركنان از نتيجه دوركاري راضي بودند

انصاري گفت: به دليل دوركاري كاركنان در بعضي از دستگاه‌هاي اجرايي، بخشي از كار‌ها با تأخير مواجه شده است.

وي افزود: طي يك پژوهش از فروردين تا آبان ۹۹، در ۸۹ دستگاه اجرايي كشور وضع دوركاري كاركنان را مورد بررسي قرار داديم و حدود يك ميليون و ۱۸۰ هزار كارمند و مدير دولتي در اين پژوهش و نظرسنجي شركت كردند كه حدود ۷۵ درصد مديران و حدود ۷۹ درصد كاركنان از نتيجه دوركاري راضي بودند.

انصاري ادامه داد: اجراي دوركاري كاركنان در بعضي از دستگاه‌ها با فراهم بودن زيرساخت‌ها موفق‌تر بوده است البته در بعضي از دستگاه‌ها زيرساخت‌ها كامل نبوده، ولي به نتايج خوبي هم رسيديم.

وي با اشاره به اينكه بايد يك شبكه ملي براي دوركاري داشته باشيم، گفت: يكي از مسائلي كه در دوركاري داريم، موضوع امنيت شبكه هاست.

رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور تصريح كرد: از ۸۹ دستگاه كه در پيمايش سازمان امور استخدامي شركت كردند، ۹ دستگاه هيچ كارمندي را به دوركاري نفرستادند.

انصاري درباره ادامه برنامه دوركاري كاركنان گفت: در صورتي كه دستگاه‌ها زيرساخت‌هاي لازم را فراهم كنند، كاركنان به خصوص كارمندان خانم كه فرزندان خردسال دارند، مي‌توانند از شرايط دوركاري استفاده كنند.

ميزان رضايتمندي مردم از دستگاه‌هاي اجرايي، ۶۰ درصد است

رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور در بخش ديگري از اظهاراتش گفت: بر اساس يك ارزيابي، ميزان رضايتمندي مردم از ۲۴ دستگاه اجرايي حدود ۶۰ درصد به صورت ميانگين بوده است.

* كاهش حدود ۱۷۰ هزار نفر از نيروي انساني دولت

انصاري درباره چابك سازي و اصلاح ساختار نظام اداري هم گفت: دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم طي دو برنامه، اصلاح اداري چابك سازي را به عنوان يك محور اصلاح اداري در دستور كار قرار دادند، تكاليفي را هم مجلس بر عهده دولت گذاشته است كه بر اساس آن بايد ۱۵ درصد نيروي انساني دولت به جز شغل معلمي در آموزش و پرورش را كم كنيم و پست‌ها و سطوح سازماني را كاهش دهيم.

رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور عنوان كرد: در ابتداي دولت يازدهم، تعداد نيروي انساني دولت ۲ ميليون و ۳۸۴ هزار نفر بود كه در ابتداي سال ۹۹ اين تعداد به دو ميليون و ۲۱۶ هزار نفر رسيد يعني حدود ۱۷۰ هزار نفر از نيروي انساني دولت كم شد.

به گفته انصاري، حدود يك ميليون نفر از كاركنان دولت در آموزش و پرورش هستند.

رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور درباره ميزان كار مفيد كارمند طي روز هم افزود: تاكنون اندازه گيري در اين مورد در كشور انجام نشده است، چون تعريف مشخصي از ميزان ساعت كار مفيد نمي‌توان به صورت يكسان براي همه كارمندان ارائه داد.

انصاري درباره سازمان ملي بهره وري هم گفت: اين سازمان هم براي اندازه گيري بهره وري نيروي كار و هم براي بهره وري سرمايه است كه البته بيشتر بخش اقتصادي مدنظر آن است و در حال حاضر گزارش‌هاي وضع ملي بهره وري را ارائه مي‌دهد.

وي درباره دولت الكترونيك هم گفت: برنامه توسعه دولت الكترونيك از اوايل دولت يازدهم شروع شد و ۲۳ طرح ملي براي دستگاه‌هاي مختلف تعريف كرديم كه براي هر كدام از اين طرح‌ها يك يا چند دستگاه مسئوليت پيدا كردند تا اجراي طرح را بر عهده داشته باشند.

انصاري ادامه داد: بر اساس آخرين گزارش در اين ۲۳ طرح، حدود ۱۳ طرح بيش از ۷۰ درصد پيشرفت داشته و ۶ طرح حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد و ما بقي زير ۵۰ درصد پيشرفت داشته است.

وي افزود: تاريخ ۹۹/۹/۹ را براي اتمام اين طرح‌ها پيش بيني كرده بوديم، اما متاسفانه در حال حاضر از آن زمان بندي عقب مانده ايم و مقرر شد در دهه فجر يك بخش ديگر و در نهايت در خرداد ۱۴۰۰ تمام ۲۳ طرح به بهره برداري برسد.

رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور گفت: از جمله اين ۲۳ طرح، طرح سامانه ملي خدمات است كه مسئوليت آن با سازمان امور استخدامي و با آدرس mardom.ir تعريف شده است؛ در اين سامانه كليه دستگاه‌هايي كه خدمات الكترونيكي ارائه مي‌دهند كه حدود ۵ هزار و ۷۰۰ خدمت مي‌شود، ازاين تعداد ۳۰۰۷ خدمت قابليت الكترونيكي شدن دارد و مابقي خدمات حتما بايد به صورت مستقيم و حضوري ارائه شود.

انصاري افزود: از ۳۰۰۷ خدمت كه قابليت تبديل به الكترونيكي شدن دارند، تا پايان شهريور ماه ۲ هزار و ۲۷۰ خدمت در دستگاه‌هاي مختلف، الكترونيكي شده اند.

وي ادامه داد: هر دستگاهي كه خدمتي را ارائه مي‌دهد به سامانه ملي خدمات وصل مي‌شود و مردم مي‌توانند براي دريافت خدمت، به سامانه خود دستگاه و يا به اين سامانه مراجعه كنند. همچنين در اين سامانه امكان نظر سنجي هم فراهم شده است.

انصاري افزود: سازمان امور اداري و استخدامي در نظام اداري، امور مشترك و نظام عمومي را مديريت مي‌كند و همچنين سياستگذار دولت الكترونيك است.

سرنوشت سامانه حقوق و دستمزد

وي درباره تكليف قانون سامانه حقوق و دستمزد گفت: سامانه حقوق و دستمزد در اسفند ۹۵ آماده بوده است و در فروردين ۹۶ سامانه را به صورت آزمايشي فعال كرديم و دستگاه‌ها بتدريج اطلاعات حقوق و مزاياي كاركنان خودشان را بارگذاري كردند و دستگاه‌هايي هم اين كار را انجام ندادند.

رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور افزود: در حال حاضر فقط دستگاه‌هاي دولت، اطلاعات خود را در اين سامانه بارگذاري كرده اند.

انصاري ادامه داد: اين سامانه به دليل مسائل امنيتي‌اش، نبايد در اختيار همگان قرار گيرد و طوري طراحي شده كه حقوق و مزاياي كل كشور را در اختيار دستگاه‌هاي نظارتي قرار مي‌دهد.

وي تصريح كرد: در دولت تصميم گرفته شد هر زمان كه تمام دستگاه‌هاي مشمول قانون، اطلاعات حقوق و مزايا را بارگذاري كردند، دولت دسترسي مردم را ابلاغ كند.

همه كاركنان حق ارتقاء دارند

رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور در پاسخ به سوالي مبني بر سنجش عملكرد مديران گفت: يك نظام ارزيابي افراد واجد شرايط مديريت داريم و در صورت تاييد افراد، دستگاه‌ها مي‌توانند از آن‌ها براي انتصاب مشاغل مديريتي استفاده كنند.

انصاري افزود: همه كاركنان حق ارتقاء دارند و هر كارمندي اگر توانايي مديريتي دارد از دستگاه خود بخواهد تا مورد ارزيابي قرار گيرد.

وي درباره سلامت نظام اداري گفت: موضوع سلامت در نظام اداري، از ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي در دستور كار همه دولت‌ها بوده و اساساً جمهوري اسلامي ايران در ذات خودش مبارزه با فساد را در همه زمينه‌ها به خصوص در نظام اداري داشته است.

رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور با اشاره به اينكه فساد در نظام اداري با دو وجه موضوع فساد و ادراك فساد است هم افزود: آن چيزي كه معمولاً اندازه گيري مي‌شود ادراك فساد توسط مردم است البته در سال ۹۶ يك نظر سنجي با عنوان ادراك فساد ارزيابي كرديم كه با درصد بسيار پاييني از فساد در نظام اداري مواجه شديم.

انصاري ادامه داد: مسئوليت مبارزه با فساد، با ستاد هماهنگي مقابله با فساد است.

آخرين وضعيت پذيرفته شدگان آزمون استخدامي

وي درباره آخرين وضعيت آزمون استخدامي هم گفت: هشتمين آزمون استخدامي كه در آذر ماه برگزار شد، در ۱۱ بهمن نتايج آن اعلام شد كه حدود ۳۸ هزار ظرفيتي كه براي آزمون اعلام كرده بوديم سه برابر اين ظرفيت را به عنوان پذيرفته شده مقدماتي اعلام كرديم و دستگاه‌ها از پذيرفته شدگان مصاحبه به عمل مي‌آورند كه ۷۰ درصد نمره نهايي استخدام به آزمون و ۳۰ درصد به مصاحبه اختصاص پيدا مي‌كند و اميدواريم دستگاه‌ها تا پايان سال مراحل مصاحبه را انجام دهند تا پذيرفته‌شدگان از بهار سال آينده مشغول به فعاليت شوند.

تبديل وضعيت نيرو‌هاي شركتي نياز به تغيير قانون دارد

رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور درباره نيرو‌هاي شركتي هم افزود: نيرو‌هاي شركتي طرف قرارداد با دستگاه‌هاي دولتي بر اساس ماده ۱۷ قانون مديريت خدمات كشوري، كاركنان شركت هستند و از كاركنان دولت نيستند.

انصاري ادامه داد: اگر دستگاهي نيروي شركتي را در مشاغل اداري به كار گيرد، تخلف انجام داده است.

وي گفت: بر اساس قانون مديريت خدمات كشوري براي كار‌هاي مستمر بايد نيروي فارغ التحصيل دانشگاهي استخدام كنيم و براي مشاغلي كه نياز به فارغ التحصيل دانشگاهي نداريم از نيروي شركتي استفاده مي‌كنيم.

رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور افزود: استخدام در دولت يك حق عمومي است و تبديل وضعيت نيرو‌هاي شركتي نياز به تغيير قانون دارد.


Powered by Tetis PORTAL