مصوبات شوراي عالي اداري
27 دي 1399 16:52:25
​مصوبه شوراي عالي اداري در مورد تسريع در انجام «اصلاحات فرآيندي در نظام اداري» به شماره 386059 مورخ 1399/10/27

Powered by Tetis PORTAL