اطلاعيه و همايش ها
5 بهمن 1399 13:45:36
خروجي فشرده شاخصهاي عمومي ارزيابي عملكرد (سطح ملي) سال 1399

خروجي فشرده شاخصهاي عمومي ارزيابي عملكرد (سطح ملي) سال 1399 بر روي سايت امور قرار گرفت.

 خروجي فشرده شاخصهاي عمومي ارزيابي عملكرد سطح ملي 1399 .zip


Powered by Tetis PORTAL