اخبار و رويدادها
28 ارديبهشت 1400 8:37:16
فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله‌اي تامين خودرو سواري با راننده براي انجام ماموريت‌هاي اداري درون شهري

 

سازمان اداري واستخدامي كشور در نظر دارد مناقصه عمومي«تامين خودرو سواري با راننده براي انجام ماموريت هاي اداري درون شهري » به شماره 2000004285000003 را ازطريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد. مناقصه گران براي دريافت اسناد مناقصه مي توانند از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت(ستاد) به نشاني www.setadiran.ir  اقدام نمايند. تمامي مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي، لازم است مراحل ثبت نام در سامانه ستاد را تكميل و پس از دريافت گواهي امضاي الكترونيكي ، نسبت به دريافت اسناد مناقصه و شركت در مناقصه  از طريق سامانه ستاد اقدام نمايند.

  • 1-تضمين فرآيند ارجاع كار: مبلغ   000ر000ر027ر1  (يك ميليارد و بيست و هفت ميليون )ريال
  • 2-تاريخ انتشار مناقصه در سامانه : همزمان با انتشار نوبت دوم فراخوان
  • 3-مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سامانه : تا ساعت 14:30 روز شنبه مورخ 1400/03/08
  • 4-مهلت زماني ارائه پيشنهاد : تا ساعت 14:30 روز سه شنبه مورخ1400/03/18
  • 5-زمان بازگشايي پاكت ها : ساعت10:00 صبح روز چهارشنبه مورخ1400/03/19

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطلاعات بيشتر درخصوص اسناد مناقصه و تحويل پاكت الف

نشاني: تهران خيابان شهيدمطهري بعد از چهارراه مفتح خ جهانتاب  پلاك 44و46- ساختمان مركزي سازمان اداري و استخدامي كشور- طبقه همكف دبيرخانه مركزحراست سازمان تلفن: 85352323-021

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه : 41934-021.

 


Powered by Tetis PORTAL