اطلاعيه و همايش ها
13 بهمن 1399 14:8:11
نسخه نهايي چارچوب ارائه مستندات خود ارزيابي شاخص هاي عمومي سال 99

نسخه نهايي چارچوب ارائه مستندات خود ارزيابي شاخص هاي عمومي سال 99 بر روي وب سايت امور مديريت عملكرد قرار گرفته و قابل بهره برداري است.

 چارچوب نحوه ارائه مستندات ارزيابي سال 99.zip   


Powered by Tetis PORTAL