سازمان از نگاه رسانه ها
2 بهمن 1398 12:9:3
رييس سازمان امور اداري و استخدامي: استقرار بهره‌وري در بخش دولتي و خصوصي ضروري است

تهران - ايرنا - رييس سازمان امور اداري و استخدامي كشور گفت: با توجه به تاثير بخش دولتي بر بخش خصوصي، استقرار بهره‌وري در اين دو بخش به ويژه نظام اداري و اجرايي كشور ضروري است.

«جمشيد انصاري» روز سه شنبه در نخستين همايش متوليان بهره‌وري استان‌ها كه در مركز همايش‌هاي سازمان مديريت صنعتي برگزار شد، ‌ اظهارداشت: در دو دهه گذشته درخصوص اهميت بهره‌وري به اندازه كافي سخن گفته شده است و حال زمان آن رسيده كه درباره عدم توجه به آن در نظام اداري و اجرايي كشور صحبت كنيم.

وي بيان كرد: برنامه ششم توسعه متفاوت از برنامه‌هاي گذشته بود و در آن بر استقرار بهره‌وري در مديريت كشور تاكيد شده است در حالي كه در برنامه‌هاي گذشته بر بهره‌وري اقتصادي توجه مي شد.

رييس سازمان امور اداري و استخدامي اضافه كرد: در كشور ما دولت در جهت‌گيري اقتصاد كشور جايگاه ويژه‌اي دارد؛ براي نمونه در خدمات زيربنايي فوريت امر با دولت است و بيشتر فعاليت‌ها در وزارت نيرو، راه و شهرسازي و ارتباطات و فناوري توسط دولت انجام مي‌شود.

وي با بيان اينكه منطق دولت در اداره امور اقتصادي حاكم است، گفت: سهم دولت در اقتصاد در بخش كلان كمتر از ۴۰ درصد است اما تاثيرگذاري آن بيش از اين است.

انصاري افزود: براي نمونه ۱۵ درصد اشتغال مربوط به بخش دولتي و ۸۵ درصد بخش خصوصي است اما نحوه مديريت و فرهنگ سازماني نيروي انساني شاغل در بخش دولت تاثير خود را در فضاي عمومي اشتغال مي‌گذارد و بسياري از قوانين مربوط به كارمندان دولت در بخش خصوصي نيز اجرايي مي‌شود.

وي تصريح كرد: بر اين اساس، برنامه‌ريزي براي ارتقاي بهره‌وري در بخش دولتي بر ارتقاي بهره‌وري در بخش خصوصي نيز موثر است.

رييس سازمان امور اداري و استخدامي با انتقاد از فعاليت كارمندان دولت گفت: واقعيت اين است كه در فرهنگ عمومي كشور كار فضيلت نيست و اين امر در بخش دولتي بيشتر نمود مي‌يابد.

وي تصريح كرد: اگر نظام اداري و بهره‌وري نيروي انساني كه عامل اصلي راهبري برنامه دستگاه‌هاي اجرايي است با كمترين بهره‌وري كاركند و سرمايه نيز بهره‌وري لازم را نداشته باشد نمي‌توانيم شاهد ارتقاي بهره‌وري در سطح كشور باشيم.

انصاري گفت: ارتقاي بهره‌وري در اقتصاد ملي نيز مهم است و با توجه شرايط نامطلوب اقتصادي حاكم بر كشور و در زماني كه سرمايه‌گذاري به سمت منفي حركت مي‌كند مي‌توانيم با استفاده از عامل بهره‌وري بسياري از مشكلات را حل كنيم.

در پايان اين مراسم «فاطمه پهلواني» رييس سازمان ملي بهره‌وري كشور درباره آسيب‌شناسي برنامه‌هاي توسعه‌اي، گفت: در تدوين برنامه‌هاي توسعه‌اي بايد بر مساله محور بودن برنامه‌ها توجه ويژه‌اي شود و از كلي گويي در برنامه‌ها خودداري كنيم.

وي افزود: نظم و انضباط اداري و اقتصادي، پايه بهره‌وري است و در تهيه برنامه‌هاي توسعه بايد نظم و انضباط و بهره‌وري مدنظر قرار گيرد.

پهلواني تناقض در اجراي برنامه‌ها و عدم يكپارچگي برنامه‌هاي توسعه‌اي را عامل اصلي عدم تحقق بهره‌وري در سال‌هاي اخير دانست.


Powered by Tetis PORTAL