معاون رئيس‌جمهوري و رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور طي نامه‌اي به رياست محترم جمهوري اسلامي ايران درخواست كرده بود كه باتوجه به بند (ج) ماده (۸۷) قانون برنامه ششم توسعه، نسبت به استخدام ۱۲ هزار نفر از فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان ۷۰ درصد و بالاتر علاوه بر سهميه مقرر در ماده (۲۱) قانون جامعه خدمات‌رساني به ايثارگران اقدام شود. استخدام اين تعداد از فرزندان شاهد و فرزندان جانبازان ۷۰ درصد و بالاتر از طريق برگزاري آزمون اختصاصي بين آن دسته از فرزندان كه فاقد شغل هستند، در تمام دستگاه‌هاي اجرايي اعم از مشمول قانون مديريت خدمات كشوري و دستگاه‌هاي غيرمشمول و داراي مقررات خاص صورت خواهد گرفت.

رئيس‌جمهوري نيز در پاسخ به اين نامه ضمن موافقت با تقاضاي يادشده، تاكيد كرد كه با جذب افراد شايسته‌اي نظير فرزندان عزيز شهدا و جانبازان، شاهد ارتقاي بيش از پيش نظام اداري كشور باشيم. بديهي است؛ شرايط احراز و اولويت‌هاي فرزندان شاهد و جانباز مشمول اين مجوز با هماهنگي بنياد شهيد و امور ايثارگران و دستگاه‌هاي اجرايي از سوي سازمان اداري و استخدامي كشور ابلاغ و تلاش خواهد شد. مراحل برگزاري آزمون و جذب اين افراد در دستگاه‌هاي اجرايي تا پايان سال ۱۳۹۹ انجام شود. لازم به توضيح است؛ مفاد بند (ج) ماده (۸۷) قانون برنامه ششم توسعه دولت را علاوه بر اجراي ماده (۲۱) قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران و تبصره‌هاي آن و اصلاحات بعدي، به استخدام تمام فرزندان شهدا و فرزندان جانباز ۷۰ درصد و بالاتر در طول اجراي اين قانون مكلف كرده است.