اخبار و همايش ها
5 اسفند 1396 11:55:16
ليست شاخص هاي عمومي(ملي و استاني) بدون نياز به بارگذاري مستندات بر روي سايت قرار گرفت.

 

بر اساس دستورالعمل ارزيابي شاخص هاي عمومي"در ارزيابي شاخص هاي ارائه شده" نيازي به ارائه مستندات از سوي دستگاه هاي اجرايي نمي باشد.

ليست شاخص هايي كه نياز به بارگذاري مستندات در سامانه مديريت عملكرد ندارند در قالب فايل هاي زير قابل بهره برداري مي باشند.

 شاخص هاي عمومي سطح ملي

 شاخص هاي عمومي سطح استان


Powered by Tetis PORTAL