سازمان از نگاه رسانه ها
9 بهمن 1399 19:31:35
ايسنا/رضايت ۹۰ درصدي كاركنان از دوركاري/ درخواست براي ادامه تا پايان كرونا

بررسي ها نشان مي دهد كه بيش از ۹۰ درصد از كارمندان و ۷۷ درصد از مديران دستگاه‌هاي اجرايي از دوركاري‌ها رضايت دارند و معتقدند كه دوركاري‌ها تا پايان دوران كرونا بايد ادامه پيدا كند.

به گزارش ايسنا، با شيوع ويروس كرونا از اواخر سال گذشته، به تدريج وضعيت حضور كاركنان در سازمان ها و دستگاه هاي اجرايي با تغييراتي مواجه و بسته به شرايط محدودتر شد؛ به طوري كه از اسفند ماه ساعت حضور محدود و در ادامه با توجه به پيك هاي كرونا و وضعيت نامناسبي كه ايجاد شد از ميزان حضور كاركنان كاسته شده و حتي در مقطعي به تعطيلي ادارات كشيد.

سازمان اداراي و استخدامي به استناد گزارشي تحت  عنوان «مستندسازي تجارب دستگاه‌هاي اجرايي در شرايط كرونا»، اطلاعاتي منتشر كرده كه طي آن  بررسي هايي در مورد  دوركاري در دستگاه‌هاي اجرايي انجام شده است.  

۹۱ درصد دوركارند

دراين بررسي از  مجموع ۱۹۰ دستگاه اجرايي دعوت به مشاركت در اين پيمايش شده بودند ۸۹ دستگاه اجرايي كشور و در بازه زماني نيمه فروردين تا ۱۹ آبان ماه امسال پاسخگو بوده اند و يك ميليون و ۱۸۱ هزار و ۴۲ نفر از  كاركنان شاغل در دستگاه‌هاي مشاركت‌كننده داشته اند.

 نتيجه اين بررسي نشان مي دهد كه ۸۱ دستگاه از ۸۹ دستگاه پاسخگو(۹۱ درصد) اعلام كرده‌اند كه در بازه زماني اسفندماه سال گذشته تا آبان‌ماه امسال برنامه دوركاري داشته‌اند، به عبارتي تنها هشت دستگاه اجرايي(۱۰ درصد) در اين بازه زماني برنامه‌اي براي دوركاري كارمندان خود نداشته‌اند. اين در حالي است كه كاركنان ۷۰ دستگاه دسترسي به تجهيزات ارتباط كاري داشته‌اند و ۱۹ دستگاه از اين تجهيزات برخوردار نبوده‌اند.

۸۹ درصد كاركنان در دسترس بوده اند

در حالي كه برخي از كاركنان دستگاه‌ها تجهيزات ارتباط تعاملي و مداوم با محل كار نداشته‌اند، ۸۹.۲ درصد از كاركنان در زمان مناسب در دسترس بوده‌اند.

همچنين بيش از ۸۴.۷ درصد از كارهاي سازمان‌ها در زمان مقرر انجام شده  و بيش از ۸۳.۳ درصد از كارهاي انجام شده از كيفيت مطلوب برخوردار بوده‌اند.

۷۷ درصد مديران راضي اند

رضايتمندي مديران و كاركنان از كيفيت كار گروهي است. ۷۸.۴۴ درصد از پاسخگويان اعلام كرده‌اند كه در اين بازه زماني و در كارهاي گروهي كه به صورت دوركاري انجام شده، از كيفيت نهايي كار رضايت داشته‌اند.

بيش از ۷۷ درصد از مديران دستگاه‌هاي اجرايي از دوركاري كاركنان خود رضايت داشته‌اند.  نكته قابل توجه اين است كه ۹۰.۸ درصد  از كاركنان دستگاه‌ها نيز از دوركاري راضي بوده‌اند.

جريان دوركاري كاركنان در دوران كرونا

گفتني است كه از اسفندماه كه به مرور محدوديت هايي در زمان حضور كاركنان ايجاد شد در ابتدا ساعت‌هاي كاري به ۸ تا ۱۳ تغيير كرد و در ادامه در ايام نوروز  حضور روزانه كاركنان محدودتر شد؛ به گونه اي كه از پنجم تا بيستم فروردين‌ماه حضور كاركنان به صورت يك سوم بود و دو سوم ديگر به صورت دوركار بودند.

اما بعد از آن و با تصميم ستاد ملي مقابله با كرونا قرار شد كه از ۲۳ فروردين كاركنان به صورت دو سوم در محل كار حاضر شوند، از اين رو با ابلاغ بخشنامه سازمان اداري و استخدامي به دستگاه‌ها و سازمان‌ها اعلام شد كه يك سوم ديگر از طريق دوركاري و يا اعطاي مرخصي به صورت نوبت‌بندي از حضور در محل كار معاف شوند. افرادي كه از مرخصي استفاده مي‌كنند نيز استحقاقي محسوب نمي‌شدند، در عين حال كه ساعت كاري نيز به ۷ تا ۱۴ تغيير كرد ولي در ادامه در خردادماه تصميم به برگشت كاركنان به محل كار گرفته شد و ساعت حضور به ۷:۳۰ تا ۱۴:۳۰ رسيد.

در ادامه با توجه به پيك هاي كرونا با توجه به مجوزي كه براي دوركاري وجود داشت نحوه آن بسته به شرايط استان ها توسط استانداري تعيين شد تا اينكه با شدت گرفتن شيوع اين بيماري درآذرماه محدوديت هاي شديدتري از سوي ستاد ملي مقابله با كرونا اعمال شد.

بر اين اساس سازمان اداري و استخدامي در بخشنامه اي به دستگاه هاي اجرايي اعلام كرد كه دستگاه‌هاي مرتبط با ماموريت‌هاي اساسي و ضروري، در محدوديت‌هاي آتي مي‌توانند در وضعيت قرمز تا ۵۰ درصد، وضعيت نارنجي يك سوم نسبت به كاهش حضور كاركنان خود اقدام كنند در مناطق با وضعيت زرد نيز مي توانند كاركنان به طور كامل حضور داشته باشند.

اما طولي نكشيد كه تصميم به تعطيلي يك هفته اي  ادارات گرفته شد و بعد از آن به بهبود شرايط بار ديگر دوركاري به صورت درصدي اعمال شده و ادامه دارد.

دوركاري كاركنان ماجراي محدود به كرونا نيست و در سال ۱۳۸۹ بود كه هيات دولت طي مصوبه‌اي مجوز دوركاري كاركنان بر اساس وضعيت شغلي اعلام كرده بود كه حتي در اسفندماه سال گذشته و در جريان ويروس كرونا سازمان اداري و استخدامي با بخشنامه‌اي به دستگاه‌ها اعلام كرد كه مي‌توانند طبق اين مصوبه دولت كاركنان خود را بنا به پست و وضعيت شغلي و امكاني كه دارند دوركار كرده و بلامانع است.


Powered by Tetis PORTAL