اخبار و رويدادها
20 مهر 1399 9:52:46
رييس امور آمار، برنامه‌ريزي و تأمين نيروي انساني سازمان اداري و استخدامي در گفت و گو با ايرنا: ثبت اطلاعات يك ميليون و ۷۰۰ هزار كارمند در سامانه پاكنا
رييس امور آمار، برنامه‌ريزي و تأمين نيروي انساني سازمان اداري و استخدامي كشور گفت: تاكنون اطلاعات يك ميليون و ۷۰۰ هزار كارمند در سامانه «پاكنا» كه يكي از زيرسيستم‌هاي سامانه كارمند ايران است، ثبت شده است.

به گزارش روابط عمومي سازمان اداري و استخدامي كشور به نقل از ايرنا، تكاليفي براي ثبت اطلاعات كاركنان دستگاه‌هاي اجرايي و حقوق و مزاياي آنان همواره در قوانين و مقررات مختلف مطرح بوده است و امسال در بند الف تبصره ۲۱ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ كل كشور اين تكليف به صورت جامع براي دستگاه‌ها تعريف شده است. بر اين اساس، هيات وزيران در جلسه ۲۶ مردادماه امسال به پيشنهاد سازمان‌هاي اداري و استخدامي كشور، برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد بند الف تبصره ۲۱ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ كل كشور، آيين‌نامه اجرايي ثبت اطلاعات كارمندان دستگاه‌هاي اجرايي و دريافتي‌هاي آنان در سامانه كارمند ايران را تصويب كرد.

طبق اين آيين‌نامه، تمام دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند اطلاعات كاركنان و پرداخت‌هاي مستقيم و مستمر و ساير پرداخت‌ها به تمامي آنان را در سامانه كارمند ايران (زيرسامانه‌هاي پاكنا و ثبت حقوق و مزايا) ثبت و همواره به‌روزرساني كنند.

در خصوص جزئيات سامانه كارمند ايران، هدف از راه‌اندازي اين سامانه، تعداد اطلاعات ورودي و موارد ديگر با رييس امور آمار، برنامه‌ريزي و تأمين نيروي انساني سازمان اداري و استخدامي كشور گفت‌وگو كرديم.

«علي‌اله قنبري» با بيان اينكه سامانه كارمند ايران، سامانه‌اي اطلاعاتي و عملياتي است، گفت: اين سامانه، يك ابرسامانه است كه در داخل خود ۱۰ زيرسامانه همچون استخدام و به‌كارگيري نيروي انساني، پايگاه اطلاعات كاركنان نظام اداري (پاكنا)، ثبت حقوق و مزاياي كاركنان، مديريت مشاغل دستگاه‌هاي اجرايي، استعلام نيروي انساني دستگاه‌ها، مديريت ساختار دستگاه‌هاي اجرايي و موارد ديگر دارد.

وي هدف از طراحي اين سامانه را توسعه دولت الكترونيك، تسهيل، تسريع و افزايش دقت در كارها، افزايش هوشمندي سيستم و استفاده بيشتر از كنترل‌هاي سيستم‌محوري دانست. 

اين مقام مسئول درباره تأخير در شروع به كار سامانه كارمند ايران و تصويب آيين‌نامه اجرايي گفت: پس از ابلاغ قانون بودجه در اواخر سال گذشته، بلافاصله اجراي آن در زمينه طراحي و پياده‌سازي سامانه پاكنا در دستور كار قرار گرفت و قرار بود ۲۰ ارديبهشت‌ماه سامانه آماده شود و اين مهم ميسر شد و بخشنامه‌اي هم در ۱۳ ارديبهشت‌ماه به دستگاه‌هاي اجرايي ارسال شد.

وي افزود: پس از ابلاغ بخشنامه دستگاه‌ها شروع به ارسال اطلاعات كردند اما با توجه به اينكه سامانه توسط سازمان اداري و استخدامي كشور طراحي شده بود و ورود اطلاعات توسط افراد مختلف در دستگاه‌هاي اجرايي انجام مي‌شد، براي اينكه اين ثبت اطلاعات به صورت يك‌شكل انجام شود، نخست نياز به آموزش و رفع اشكالات احتمالي دستگاه‌ها و سپس، يكپارچه‌كردن اطلاعات موجود در دستگاه‌هاي اجرايي متعدد براي امكان ورود در سامانه پاكنا بود و اين خود موجب مي‌شد تا اين كار زماني ببرد، بنابراين نمي‌توان گفت كه در طراحي و پياده‌سازي سيسستم تأخير اتفاق افتاده است.

رييس امور آمار، برنامه‌ريزي و تأمين نيروي انساني سازمان اداري و استخدامي كشور اظهارداشت: سامانه كارمند ايران در حال حاضر به سيستم سازمان ثبت احوال كشور متصل شده و اطلاعات افراد پس از ورود به سامانه با مشخصات شناسنامه‌اي مطابقت داده مي‌شود.

قنبري گفت: آمار كاركنان دولت در ابتداي سال ۱۳۹۹، دو ميليون و ۲۴۱ هزار و ۴۶۲ نفر بوده كه هم اكنون اطلاعات حدود يك ميليون و ۷۰۰ هزار نفر از كاركنان دولت وارد سامانه كارمند ايران شده و از اين تعداد اطلاعات يك ميليون و ۲۰۰ هزار مورد نهايي شده است.

وي ادامه داد: طبق جزء ۴ بند الف تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ كل كشور، ورود اطلاعات برخي از كاركنان دولت همچون كاركنان وزارت دفاع، دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي، سازمان انرژي اتمي، حفاظت اطلاعات قوه قضائيه و وزارت اطلاعات از رويه عمومي مورد عمل در سامانه كارمند ايران مستثني شده و مقرر گرديده براي اين‌گونه نيروها شيوه‌نامه مستقلي تدوين شود.

اين مقام مسئول درباره اهرم قانوني براي دستگاه‌هايي كه از تكليف خود شانه خالي كرده‌اند، گفت: قانون مقرر كرده پرداخت حقوق و مزايا منوط به ورود اطلاعات در سامانه كارمند ايران است و با توجه به اينكه اين سيستم با سامانه‌ جامع بودجه سازمان برنامه و بودجه و خزانه‌داري وزارت امور اقتصادي و دارايي در ارتباط است، بنابراين لازمه تخصيص و پرداخت به نيروي انساني شاغل در دستگاه‌هاي اجرايي ثبت اطلاعات آن‌ها در اين سامانه است.
 
ورود اسامي افراد در سامانه حقي براي استخدام يا به‌كارگيري آن‌ها ايجاد نمي‌كند

قنبري با اشاره به اينكه ورود اسامي افراد در سامانه كارمند ايران، حقي براي آن‌ها براي استخدام يا به‌كارگيري در دستگاه‌هاي اجرايي ايجاد نمي‌كند، گفت: بند ۳ تبصره ۲۱ قانون بودجه در اين زمينه تعيين تكليف كرده است و در اين بند آمده است كه ثبت اين اطلاعات، حقي براي استخدام و به‌كارگيري افراد ايجاد نمي‌كند. در صدور شماره مستخدم و شناسه، پس از طي فرايندهاي قانوني مربوطه و كنترل آن‌ها، براي كاركنان رسمي و پيماني شماره مستخدم و براي كاركنان قرارداد كارمعين و كارگري شماره شناسه صادر مي‌شود.

وي درباره ويرايش و به‌روزرساني اطلاعات در سامانه كارمند ايران، گفت: امكان به‌روزرساني اطلاعات براي دستگاه‌ها وجود دارد زيرا ممكن است براي فرد حكم جديدي صادر شود يا افرادي بازنشسته شوند، بنابراين بايد پيوسته اين اطلاعات به‌روزرساني شود.


Powered by Tetis PORTAL