اطلاعيه و همايش ها
24 فروردين 1400 12:16:2
بخشنامه جشنواره شهيد رجايي سال 1400 (بر اساس ارزيابي عملكرد سال 1399)

بخشنامه جشنواره شهيد رجايي سال 1400 (بر اساس ارزيابي عملكرد سال 1399) بر روي وب سايت امور قرار گرفته و قابل دسترسي و بهره برداري مي‌ باشد.

 بخشنامه جشنواره شهيد رجايي سال 1400.pdf


Powered by Tetis PORTAL