تصويب نامه هاي هيئت وزيران مرتبط با سازمان
15 آذر 1399 15:26:52
تصويبنامه هيأت وزيران به شماره 102766/ت 58214 ه به تاريخ 1399/09/15 در خصوص اضافه شدن وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي به تركيب شوراي توسعه سواحل مكران

Powered by Tetis PORTAL