سازمان از نگاه رسانه ها
27 آبان 1400 14:46:1
ايسنا/سازمان اداري و استخدامي به ايسنا اعلام كرد پرداخت حقوق آبان‌ماه كاركنان مشروط شد!

طبق اعلام سازمان اداري و استخدامي، در راستاي اجراي تكليف قانون بودجه و شفاف‌سازي پرداخت حقوق كاركنان، از آبان ماه براي هر دستگاهي كه نسبت به ورود اطلاعات مربوطه در سامانه حقوق و مزايا و كارمند ايران اقدام نكرده باشد، واريز حقوق انجام نخواهد شد.

عبداله ميرزايي - رئيس  امور مديريت ‌مشاغل و نظام پرداخت‌هاي سازمان اداري و استخدامي- در گفت و گو با ايسنا، با اشاره به تكليف ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه و الزام تبصره ۲۰  قانون بودجه سال ۱۴۰۰ كل كشور  گفت كه دستگاه‌هاي اجرايي مكلف بوده‌اند از خردادماه سال جاري، تمامي پرداخت‌ها اعم از مستمر و غيرمستمر به كليه كاركنان خود از محل اعتبارات هزينه‌اي و از منابع عمومي و اختصاصي را صرفا پس از ثبت اطلاعات آنان در پايگاه اطلاعات كاركنان نظام اداري (پاكنا) و سامانه ثبت حقوق و مزايا پرداخت كنند، در حالي كه در دولت قبل به اين موضوع به صورت جدي پرداخته نشده و اطلاعات حقوق و مزاياي كاركنان دستگاه هاي اجرايي به صورت  كامل و دقيق در سامانه هاي مذكور وارد نشده است.

وي ادامه داد: از ابتداي استقرار دولت سيزدهم و با تاكيد رئيس جمهوري اين موضوع مورد توجه قرار گرفته و دستگاه‌هاي اجرايي ملزم به ثبت كامل اطلاعات مورد اشاره از شهريور ماه سال جاري شده‌اند كه مجددا موضوع از سوي ايشان در جلسات هيات دولت پيگيري و به تمام دستگاه هاي اجرايي ابلاغ شد تا از ابتداي آبان ماه تاييد پرداخت حقوق صرفا پس از درج كامل اطلاعات انجام شود.

دستگاه‌هايي كه اطلاعات را اعلام نكردند بايد تعهد بدهند

ميرزايي با اشاره به هماهنگي سه جانبه به بين سازمان اداري و استخدامي، سازمان برنامه و بودجه  و سازمان خزانه داري كل كشور گفت: بر اين اساس آن دسته از دستگاه‌هايي كه تاكنون اطلاعات حقوق و مزاياي كاركنان دستگاه متبوع را در سامانه ثبت حقوق و مزايا وارد يا تكميل نكرده‌اند، متعهد مي‌شوند طي دو هفته نسبت به ثبت حقوق و مزاياي خود در سامانه اقدام كنند، اين موضوع  منوط به امضاي تفاهم و تعهد با بالاترين مقام اجرايي دستگاه است.

برخي دستگاه‌ها همچنان سرپيچي مي كنند

 وي با بيان اينكه اطلاعات ما حاكي از اين است كه وزرا و روساي سازمان‌هاي مستقل زير نظر رييس جمهور دستور اجراي اين موضوع را داده و پيگير هستند افزود: اما متاسفانه در سطح مديران مياني برخي كوتاهي‌ها رخ داده است و وارد نكردن اطلاعات به دليل عدم توجه به مصوبات هيات دولت و بخشنامه ها و پيگيري‌هاي سازمان اداري و استخدامي كشور در اين خصوص است كه منجر به تاخير در پرداخت حقوق دستگاه مورد نظر خواهد شد.

آنهايي كه اطلاعات ثبت كردند حقوق مي‌گيرند 

وي تاكيد كرد كه بديهي است دستگاه‌هايي كه تاكنون اطلاعات آنها در سامانه‌هاي ياد شده به صورت كامل وارد شده است، بدون هيچ مشكلي حقوق آبان‌ماه را دريافت خواهند كرد.

به گزارش ايسنا، راه‌اندازي سامانه حقوق و مزايا تكليف ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه است كه از اواخر سال ۱۳۹۶ از سوي سازمان اداري و استخدامي انجام شد و در اوايل سال ۱۳۹۷، دستگاه‌هاي اجرايي مشمول موظف به ورود اطلاعات بودند كه برخي دستگاه‌ها كه تعدادشان هم كم نبود، از اجراي قانون به هر بهانه اي سرپيچي كردند، اين در حالي بود كه از قانون بودجه ۱۳۹۸ تا كنون، به طور جدي‌تري اين تكليف مورد تاكيد قرار گرفته است.

در قانون بودجه پارسال و امسال حتي پرداخت حقوق كاركنان مشروط به ثبت اطلاعات بود و از تاريخي به بعد امكان پرداخت براي دستگاه‌هايي كه اقدام نكرده بودند وجود نداشت؛ به طوري كه براي سال جاري دستگاه‌ها مكلف شدند اطلاعات فردي، استخدامي، يا احكام كارگزيني يا قرارداد منعقده كاركنان رسمي، پيماني و قرار داد كار معين، كارگري و كاركنان حوزه سلامت را در سامانه پاكنام ثبت يا به‌روزرساني كنند.

از سويي تاكيد شد كه از خردادماه، تخصيص اعتبار حقوق كاركنان ، صرفا بر اساس اطلاعات سامانه پاكنام خواهد بود. همچنين از اين تاريخ، هرگونه پرداخت مستقيم و مستمر و غير مستمر به كليه كاركنان دستگاه هاي اجرايي از محل اعتبارات هزينه اي و منابع عمومي و اختصاصي مشروط به ثبت اطلاعات آنها در سامانه كارمند ايران بوده است.


Powered by Tetis PORTAL