اخبار و رويدادها
28 دي 1398 19:12:52
معاون رييس جمهور و رييس سازمان اداري و استخدامي: جلسات انديشه‌ورزي را با رويكرد مديريت گذار از وضعيت موجود به وضعيت مطلوب ادامه دهيد

عصر 28 دي‌ماه 1398 دفتر رياست سازمان اداري و استخدامي كشور ميزبان جمعي از همكاران جوان و تحصيل‌كرده‌ي سازمان و همچنين جمعي از پژوهشگران نظام اداري بود. حلقه‌اي نخبگاني كه با هدف اصلاح نظام اداري، طي يك سال گذشته جلسات متعددي را حول انديشه‌ورزي پيرامون نحوه اصلاح نظام اداري و ارزيابي چالش‌ها و مسائل پيش رو در اين مسير برگزار كرده‌اند. طي اين جلسه ابتدا معاون محترم نوسازي اداري جناب آقاي دكتر رفيع زاده به بيان نكاتي پيرامون سابقه راه اندازي اين جلسات پرداختند و پس از ايشان آقاي رضوي‌پور كارشناس معاونت نوسازي اداري برخي از اهداف، نتايج و دستاوردهاي يك سال فعاليت شوراي انديشه‌ورزي را تشريح نمودند. سپس تعدادي از اعضاي حلقه انديشه‌ورزي و برخي از پژوهشگران مدعو به بيان ديدگاه‌هاي خويش پيرامون جلسات انديشه‌ورزي پرداختند.

مهندس انصاري ضمن تائيد و تاكيد بر ادامه اين حركت جمعي و ارزشمند، به بيان رهنمودهايي پيرامون تحول اداري و نگاه تحول‌خواه پرداختند. ايشان ضمن بيان لزوم توجه به تجربيات گذشته در اقدام به اصلاح نظام اداري، ضرورت توجه توأمان به نگاه سنتي و نگاه نوگرايانه را يادآور شده و فرمودند ايجاد تغيير در نظام اداري امري زمان‌بر و دشوار است كه اغلب با مقاومت ذي‌نفعان مواجه مي‌شود. لذا نبايد از كندي موفقيت در اين مسير دل‌سرد شد.

رياست محترم سازمان اداري و استخدامي كشور ضمن تاكيد بر اهميت مديريت گذار در فرايندهاي تحولي و اصلاحي، مديريت گذار را مهمتر از مديريت تحول دانستند و ضمن اشاره به تجربه‌ي افزايش و كاهش نسبت نيروي انساني بخش عمومي به كل نيروي انساني كشور در سالهاي گذشته خاطرنشان كردند تحليل‌هاي افراد مختلف از وضعيت موجود متفاوت است، و لذا راهبردها و راهكارها نيز ممكن است متفاوت باشد. بر اين اساس بايد با پذيرش وجود ديدگاه‌هاي متنوع، به سمت بازتعريف و بازانديشي در بسياري از ذهنيات رفت و از همه ظرفيت‌ها، من جمله ظرفيت دانشگاه‌ها و ظرفيت خود دستگاه‌هاي اجرايي براي شناخت هر چه بهتر نظام اداري و برنامه ريزي براي اصلاح آن استفاده نمود.


Powered by Tetis PORTAL