اخبار و رويدادها
17 تير 1397 15:4:17
رئيس امور توسعه دولت الكترونيك سازمان اداري و استخدامي كشور؛ ميز خدمت در مسير محقق شدن دولت الكترونيك است

رئيس امور توسعه دولت الكترونيك سازمان اداري و استخدامي كشور گفت: ميز خدمت گامي در مسير محقق شدن دولت الكترونيك و الكترونيكي شدن خدمات دولت است و هدف از ميز  خدمت ارتقاي رضايت ارباب رجوع در جهت كاهش فساد اداري و ايجاد شفافيت در نظام اداري است. به گزارش روابط عمومي سازمان اداري و استخدامي كشور، مهندس شراره بخت جو در گفت و گو با شبكه خبر سيما به پيشينه بخشنامه ميز خدمت دولت اشاره كرد و افزود: مصوبه حقوق شهروندي در اسفند ماه سال 95 ابلاغ شد. ماده 17 اين مصوبه درباره ميز خدمت است همچنين بند 2 ماده 18 اين مصوبه درباره وظيفه سازمان اداري استخدامي كه دستورالعمل ها و شيوه نامه هايي كه بايد درباره حقوق شهروندي اعمال كنند، سخن مي گويد و طبق اين بند، در آذر ماه سال گذشته بخشنامه  ميز خدمت به صورت حضوري و الكترونيكي به همه  دستگاه ها ابلاغ شد.

وي با اشاره به اينكه اين بخشنامه از تاريخ يكم خرداد ماه سال جاري به كليه دستگاه هاي اجرايي ،وزارتخانه ها و همه سازمان هايي كه از بودجه دولت استفاده مي كنند ابلاغ شده است، گفت: براي استقرار ميز خدمت حضوري بازه زماني به مدت شش ماه و براي ميز خدمت الكترونيكي براي يك سال مهلت داده شده است تا مديران اين خدمت را در دستگاه خود مستقر كنند.

رئيس امور توسعه دولت الكترونيك سازمان اداري و استخدامي كشور در پاسخ به اين سوال كه چه زماني مي توانيم اعلام كنيم ميز خدمت الكترونيكي خواهد شد، گفت: ميز خدمت حضوري دوران گذار خود را طي مي كند و رويكردي كه براي اين ميز خدمت تعريف شده در جهت رفتن به مسير ميز خدمت الكترونيكي است و تلاش مي شود كه خدمات بصورت الكترونيكي شدن پيش برود.

مهندس بخت جو  با اشاره به اينكه  ميز خدمت براي اصلاح فرايند اداري و راهي به سوي الكترونيكي شدن خدمات است ، تصريح كرد:  به دستگاه هاي اجرايي يك سال مهلت داده ايم تا ميز خدمت الكترونيكي را فراهم كنند اما بايد زير ساخت هاي لازم نيز فراهم شود . هرچه  استعلام هاي بين دستگاهي با شتاب بيشتر الكترونيكي شود ،قطعا سريعتر به سمت التكرونيكي شدن خدمات هم حركت خواهيم كرد..

رئيس امور توسعه دولت الكترونيك سازمان اداري و استخدامي كشور  در پاسخ به اين پرسش كه نتيجه اين فرايند چگونه ارزيابي خواهد شد، گفت: فرم ارزيابي در بخش ميز خدمت حضوري و الكترونيكي براي اعلام رضايت ارباب رجوع وجود دارد و نيز فرم هاي خود ارزيابي دستگاهها با حضور افراد خود سازمان انجام مي شود.

 وي ادامه داد:  چك ليست هاي ارزيابي به سازمان اداري و استخدامي ارايه و سازمان در دستگاه ها حاضر شده و ارزيابي ها را به صورت موردي و به شيوه ارزيابي دوره اي،  نتايج را به شوراي عالي اداري و مراجع ذي صلاح اعلام مي كند..

مهندس بخت جو ، متولي اين امر در استان ها را سازمان مديريت و برنامه ريزي ذكر كرد و افزود:ن ماينده اين سازمان در دستگاه ها حاضر شده و نتايج خود را به سازمان اداري و استخدامي كشور و شوراي مديريت توسعه استان كه رييس آن استاندار هست اعلام نموده و استاندار نيز نظارت عاليه بر استان را عهده دارد.

 وي با ذكر اين مطلب كه متولي ميز خدمت درسطح كلان،  سازمان اداراي واستخدامي كشور است گفت:  اين امر در استان ها به عهده استاندار به عنوان بالاترين مقام اجرايي استان، عهده دار اين مسووليت است. در حوزه رياست جهوري هم تيمي حضور دارند كه ارز يابي ها را موردي دنبال مي كنند.و در نهايت نتيجه اين ارزيابي ها در جشنواره شهيد رجايي اعلام خواهد شد.

مهندس بخت جو با اشاره به اين نكته كه رويكرد ما به سمت ميز خدمت الكترونيك است ، گفت: از آنجا كه سطح بلوغ دستگاه ها در حوزه دولت الكترونيك متفائت هست خيلي از دستگاه ها بسياري از خدمات خود را بصورت الكترونيكي انجام داده و حتي پنجره خدمات خاص خود را دارند و بسياري از سامانه هايشان بصورت الكترونيكي خدمت مي كند .

وي در پاسخ به اين پرسش كه ؛آيا ميز خدمت را بايد به عنوان يكي از عوامل تحقق دولت الكترونيك دانست ، ضمن تاييد اين مطلب ،گفت: در اجراي ميز خدمت،با ارايه خدمات دولت از طريق اپليكيشن هاي موبايلي و تامين زيرساخت هاي فني و اصلاح فرايندهاي ارايه خدمات ، اصلاح و احصا ء قوانين و مقرراتي را كه با هم تناقض و تداخل دارند ، درآوردن گلوگاه ها و پيچيدگي ها و نيز احصا و شناسنامه دار كردن خدمات ، همه در مسير الكترونيكي كردن خدمات و ارايه آن از طريق ميز خدمت الكترونيك است.

رئيس امور توسعه دولت الكترونيك سازمان اداري و استخدامي كشور خاطر نشان كرد؛ هر يك از اين مراحل يك قدم به سمت دولت الكترونيك و الكترونيكي شدن خدمات دولت پيش مي رود تا  شهروندان خدمات خود را راحت تر دريافت كنند .

 

 

 

 

 


Powered by Tetis PORTAL