مصوبات شوراي عالي اداري
27 دي 1399 17:45:12
مصوبه شوراي عالي اداري در مورد اضافه‌شدن يك تبصره به بند اول ماده (۲) تصويب‌نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ اين شورا به شماره 386060 مورخ 1399/10/27

Powered by Tetis PORTAL