اخبار و رويدادها
27 آبان 1400 11:4:24
تأكيد رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور بر ارتقاي جايگاه مشاوران امور زنان دستگاه‌هاي اجرايي
دكتر ميثم لطيفي در نشست روز چهارشنبۀ خود با دكتر انسيه خزعلي، معاون رئيس‌جمهور در امور زنان و خانواده، بر ارتقاي جايگاه مشاوران امور زنان دستگاه‌هاي اجرايي تأكيد كرد.

به گزارش روابط‌عمومي سازمان اداري و استخدامي كشور، دكتر لطيفي در اين خصوص گفت: براي دستيابي به اين هدف قوانين مرور شوند تا دوباره‌كاري اتفاق نيفتد. لازم است گزارشي از وضعيت اجرايي از دستگاه‌هاي اجرايي داشته باشيم تا چالش‌ها مشخص شوند، چرا كه هر دستگاهي در حوزه زنان و خانواده مسائل خاص خود را دارد.

رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور خاطرنشان كرد: بايد شرح وظايف، مهارت‌ها و شايستگي مشاوران و كاركنان همۀ دستگاه‌هاي اجرايي كه به نحوي با معاونت امور زنان و خانوادۀ رياست‌جمهوري در ارتباط هستند، چه در سطح ستادي و چه در سطح استاني، مشخص باشد.

دكتر لطيفي با اشاره به لزوم شفاف‌بودن فرايند انتخاب كاركنان، تصريح كرد: لازم است يك كانون ارزيابي براي معاونت امور زنان و خانواده ايجاد شود تا انتصابات بر اساس شايستگي‌ها انجام گيرد؛ كانون‌هاي ارزيابي دولتي، با كمترين هزينه مي‌توانند اين كار را انجام دهند.

رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور ضمن تأكيد بر وحدت فرماندهي در ساماندهي نيروهاي مرتبط با معاونت امور زنان و خانواده، از معاون محترم امور زنان و خانوادۀ رياست‌جمهوري خواست با يك ضرب‌الاجل براي اين موضوع تدبير انديشيده شود.

وي نقش سازمان اداري و استخدامي كشور در فرآيند ارتقاي جايگاه مشاوران امور زنان دستگاه‌هاي اجرايي را تنظيم‌گري و تسهيل‌گري دانست و گفت: در نهايت امر بايد به اين جايگاه برسيم كه در كشور يك متولي واحد در امور زنان و خانواده داشته باشيم.

Powered by Tetis PORTAL