اطلاعيه و همايش ها
29 بهمن 1397 18:15:39
شيوه نامه امتياز دهي شاخص هاي عمومي ارزيابي عملكرد دستگاه هاي اجرايي سطح ملي (1397) بر روي سايت قرار گرفت.

شيوه نامه امتياز دهي شاخص هاي عمومي ارزيابي عملكرد دستگاه هاي اجرايي سطح ملي (1397) بر روي سايت قرار گرفت. و قابل بهره برداري از لينك زير مي باشد.

 

 شيوه نامه امتياز دهي شاخص هاي عمومي ارزيابي عملكرد دستگاه هاي اجرايي سطح ملي (1397)


Powered by Tetis PORTAL