اطلاعيه و همايش ها
13 اسفند 1399 13:23:36
شيوه نامه امتيازدهي شاخص هاي عمومي ارزيابي عملكرد سال ۱۳۹۹ (سطح استاني)

شيوه نامه امتيازدهي شاخص هاي عمومي ارزيابي عملكرد سال ۱۳۹۹ (سطح استاني) بر روي وب سايت امور جهت بهره برداري قرار گرفت.

 شيوه نامه امتيازدهي شاخص هاي عمومي سال 99 (سطح استاني14000122).zip   


Powered by Tetis PORTAL