مصوبات شوراي عالي اداري
27 دي 1399 16:49:45
مصوبه شوراي عالي اداري در مورد دستورالعمل مديريت دانش در دستگاه‌هاي اجرايي به شماره 386056 مورخ 1399/10/27

Powered by Tetis PORTAL