اخبار و رويدادها
6 شهريور 1398 14:12:57
تجليل از ۱۵ دستگاه برتر خدمت رسان در جشنواره شهيد رجايي

معاون نوسازي اداري سازمان اداري و استخدامي كشور تصريح كرد كه در پانزدهمين جشنواره شهيد رجايي  از ۱۵دستگاه برتر در امر خدمت رساني با حضور رئيس جمهوري نقدير مي شود.

به گزارش روابط عمومي سازمان اداري و استخدامي كشور دكتر علاءالدين رفيع زاده در گفت و گوي 18 و 30 دقيقه شبكه خبر سيما  با اشاره به اينكه در اين جشنواره از دستگاه‌هايي كه خدمات مطلوب به مردم ارائه كرده اند، تقدير مي‌كنيم، گفت: 15 دستگاهي كه در اين جشنواره تقدير مي شوند شامل سه دستگاه از بين وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي مستقل وابسته به رياست جمهوري، 2 دستگاه داراي شاخص‌هاي عمومي و 2 دستگاه در شاخص‌هاي اختصاصي است.سه دستگاه هم بر اساس نظرسنجي از مردم تعيين شده اند، همچنين از سه استان كه مردم رضايتمندي بالاتري داشتند، تقدير مي‌شود.

 دبير پانزدهمين جشنواره شهيد رجايي با بيان اينكه علاوه بر اين از سه دستگاه با محوريت كارويژه و يك دستگاه بر اساس معيار‌هاي ۱۲ گانه‌اي كه تعريف شده تقدير مي‌شود، گفت: بر اين اساس از بين ۱۱۰ موسسه و دستگاه، ۱۵ نمونه تجليل مي شوند..

 دكتر رفيع زاده با بيان اينكه اين جشنواره در 2 محور شاخص‌هاي عمومي (بر مبناي سياست‌هاي كلي اصلاح نظام اداري) و اختصاصي (وظايف و مأموريت‌هاي خاص دستگاه‌ها) دسته بندي شده است، گفت:  براي جهاد كشاورزي قوانيني تعريف شده كه اين دستگاه براي رسيدن به هدف كمي مشخصي ايجاد شده است كه طي آن به ارزيابي عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي در طول سال ۹۷ مي‌پردازد و دستگاه‌هاي برتر در عملكرد را انتخاب و معرفي مي‌كند.

 معاون نوسازي اداري سازمان استخدامي كشور با بيان اينكه به طور جزئي‌تر در شاخص‌هاي عمومي ۷ محور تعريف كرده ايم، گفت: نقشه و مهندسي ساختار دستگاه‌هاي اجرايي، دولت الكترونيك، منابع انساني و فرهنگ سازماني از جمله اين محور‌هاي مهم است. هريك از اين محور‌ها را سازمان‌ها و دستگاه‌هايي پايش مي‌كنند كه خودشان متولي اجراي ان در كشور هستند.

  دبير پانزدهمين جشنواره شهيد رجايي در توضيح بيشتر در اين زمينه گفت: مديريت سبز و صرفه جويي در مصرف كاغذ و انرژي كه متولي آن سازمان حفاظت محيط زيست است، با هماهنگي اين سازمان به دستگاه‌ها ابلاغ شده كه ارزيابي آن نيز با خود سازمان محيط زيست بوده و سازمان امور استخدامي كشور راهبري و بستر سامانه‌اي اين كار را فراهم كرده و جمع بندي نيز در حوزه وظايف ماست.

دكتر رفيع زاده با بيان اينكه شعار جشنواره پانزدهم «افزايش اعتماد عمومي از طريق ارتقاي فرهنگ سازماني، شفافيت اداري و توسعه دولت الكترونيك» است، گفت: ارزيابي ما در سازمان اداري واستخدامي كشور براي جشنواره شهيد رجايي بر مبناي شاخص‌هاي ابلاغي به دستگاه‌هاي اجرايي و راستي آزمايي اجراي اين شاخص‌ها بوده است.


Powered by Tetis PORTAL