تصويب نامه هاي هيئت وزيران مرتبط با سازمان
6 آذر 1399 14:7:49
تصويبنامه هيأت وزيران به شماره 99769/ت 57745 ه به تاريخ 1399/09/04 در خصوص فوق‌العاده جذب كاركنان وزارت اطلاعات

Powered by Tetis PORTAL