سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ها
9 دي 1399 10:20:17
شاخص هاي عمومي ارزيابي عملكرد سال ۱۳۹۹ دستگاه هاي اجرايي (سطح استاني) منضم به دستورالعمل امتياز دهي.

شاخص هاي عمومي ارزيابي عملكرد سال ۱۳۹۹ دستگاه هاي اجرايي (سطح استاني) منضم به دستورالعمل امتياز دهي، بر روي سايت قرار گرفت و قابل دريافت مي باشد.

 شاخص‌هاي عمومي(سطح استاني) سال 1399.pdf

 شاخص هاي عمومي(سطح استاني) سال 1399.docx


Powered by Tetis PORTAL