تصويب نامه هاي هيئت وزيران مرتبط با سازمان
3 آذر 1399 14:7:24
تصويبنامه هيات وزيران به شماره 98704/ت 54357 ه به تاريخ 1399/09/02 در خصوص آيين نامه اعطاي تسهيلات به كاركنان دستگاه هاي اجرايي متقاضي انتقال از تهران و كلان شهرها

Powered by Tetis PORTAL