25 آذر 1399 12:57:49
بخشنامه در خصوص نحوه اجراي قانون استفساريه بند «و» ماده (44) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، (موضوع ابلاغيه شماره 91698 مورخ 99/8/15 رياست محترم جمهوري اسلامي ايران)، به شماره 379599 مورخ 1399/9/25

Powered by Tetis PORTAL