8 آذر 1399 18:34:56
بخشنامه به كليه دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (2) قانون مديريت بحران و استانداري‌ها خصوص نحوه حضور كاركنان و فعاليت ادارات در وضعيت قرمز به شماره 376820 مورخ 1399/9/8

Powered by Tetis PORTAL