مصوبات شوراي عالي اداري
1 ارديبهشت 1399 10:27:28
مصوبه شوراي عالي اداري در مورد واگذاري اختيارات مرتبط با نگهداري و بهره برداري از اماكن ورزشي متعلق به اداره كل ورزش و جوانان استانها كه در روستاها واقع هستند به دهياري ها و سازمانهاي مردم نهاد به شماره 31011 مورخ 1399/2/1

Powered by Tetis PORTAL