مصوبات شوراي عالي اداري
18 اسفند 1399 10:12:51
مصوبه شوراي عالي اداري در مورد طرح«ابطال مصوبه اصلاح دستورالعمل اجرايي نحوه انتخاب و انتصاب مديران حرفه اي» به شماره 397371 مورخ 1399/12/18

Powered by Tetis PORTAL