فيلم ها
عزم جدي دولت براي انتصاب مديران از طريق شناسايي و توسعه شايستگي‌هاي مديريتي

دانلود فيلم

Powered by Tetis PORTAL