سازمان از نگاه رسانه ها
26 آبان 1400 14:47:14
ايرنا/ در گفت وگو با ايرنا تشريح شد؛ جريمه كارمنداني كه واكسن نزنند چيست؟

تهران- ايرنا- معاون سازمان اداري و استخدامي كشور گفت: با كارمنداني كه واكسن كرونا تزريق نكنند در پنج مرحله، شامل تذكر كتبي، درج در پرونده، كسر از حقوق به مدت يك و سه ماه و انفصال از خدمت برخورد مي‌شود.

«علاء الدين رفيع زاده» روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي ايرنا درخصوص برخورد با كارمندان دولت كه واكسن نزده‌اند، اظهار داشت: تنها مرجع تصميم‌گيري در ارتباط با نحوه مديريت آثار و تبعات بيماري كرونا و اعمال مجازات كارمنداني كه پروتكل‌هاي بهداشتي را رعايت نكنند  ستاد ملي بيماري كروناست.

وي افزود: اين ستاد در جلسه مردادماه ۱۳۹۹، مصوب كرد عدم رعايت پروتكل‌هاي بهداشتي از جمله عدم تزريق واكسن از مصاديق تخلفات اداري است و در پنجم شهريورماه نيز سازمان اداري و استخدامي نيز اقدام به صدور بخشامه‌اي در اين زمينه كرد.

معاون نوسازي اداري سازمان اداري و استخدامي اظهارداشت: براساس بخشنامه سازمان اداري و استخدامي پنج مرتبه براي برخورد با كارمندان متخلف در نظر گرفته شده است. در مرتبه اول، افرادي كه رعايت نكنند اخطار كتبي بدون درج در پرونده مطرح مي‌شود.

وي ادامه داد: توبيخ كتبي با درج در پرونده استخدامي اقدامي است كه در مرتبه دوم انجام مي‌شود و چنانچه موثر نباشد در مرتبه ديگر كسر يك سوم حقوق و فوق العاده شغل و عناوين مشابه حداكثر به مدت يك ماه براي افراد پيش‌بيني شده است.

رفيع‌زاده گفت: در مرتبه چهارم نيز كسر يك سو حقوق و فوق العاده شغل حداكثر به مدت سه ماه در نظر گرفته شده و چنانچه موثر واقع نشود آخرين مرحله انفصال موقت خدمت حداكثر تا سه ماه مجازات در نظر گرفته مي‌شود.

وي تاكيد كرد: نحوه اعمال اين مجازات‌ها به معاونين بالاترين مقام اجرايي دستگاه‌ها و مديران كل بدون ارجاع به هيات‌هاي رسيدگي و تخلفات تفويض شده است.

معاون نوسازي اداري سازمان اداري و استخدامي اظهارداشت: هم اكنون اغلب كارمندان دولت اقدام به تزريق واكسن كرده‌اند و اين مجازات‌ها براي تعداد كمي از كارمندان مطرح بوده و ممكن است در بين آنها نيز برخي با توجه به نظر پزشكي، مجاز به عدم تزريق واكسن هستند.

براساس اين گزارش، رييس سازمان اداري و استخدامي ۲۷ مهرماه در بخشنامه‌اي به تمام دستگاه‌هاي اجرايي به استثناي نيروهاي مسلح ضمن اعلام پايان دوركاري كارمندان دولت تاكيد كرد از حضور كارمنداني كه تا اول آبان ماه حداقل يك دز واكسن را دريافت نكردند، جلوگيري شود.


Powered by Tetis PORTAL